Dịch thuật: Ếch dọn nhà

ẾCH DỌN NHÀ

          Hai con chim nhạn và một con ếch cùng sống bên hồ từ rất lâu, hai bên tương thân tương ái như người trong một nhà. Về sau, trời hạn hồ khô cạn không có nước để uống, nhạn muốn bay đến một nơi có nước, nhưng không nỡ rời bỏ ếch ở lại.
          Nhạn và ếch bàn với nhau: làm thế nào đây?
          Ếch suy nghĩ một lát rồi nói:
          - Dùng một khúc cây, hai anh ngậm hai đầu, tôi ngậm ở giữa, bay đi tìm nơi có nước.
          Nhạn đồng ý, đồng thời quyết định lập tức chuyển đi. Thế là chúng bay trên trời cao.
          Mọi người nhìn thấy nói rằng:
          - Nhạn mang theo ếch cùng bay, thật là biết cách.
          Ếch kiêu ngạo nghĩ rằng: đó là cách mà nó đã nghĩ ra được.
          Bay rất lâu đến một khoảng không có rất nhiều lều của người Mông Cổ, không ít người chạy ra xem.
          Nhiều người cũng nói rằng:
          - Nhạn mang theo ếch cùng bay, thật là biết cách.
          Ếch nghĩ: đó là cách mà nó nghĩ ra được. lần này suýt chút nữa là ếch mở miệng.
          Nhạn và ếch cứ bay về phía trước, bay đến một nơi càng có nhiều lều của người Mông Cổ hơn, và lại càng có nhiều người ra xem.
          Nhiều người cũng cùng nói:
          - Nhạn mang theo ếch cùng bay, thật là biết cách.
          Lần này ếch nhịn không được nữa, liền mở miệng nói:
          - Đó là cách mà ta nghĩ ra được đấy!
          Nhưng ếch vừa mở miệng liền từ khúc cây rơi xuống đất chết tươi.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 27/12/2018

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.
Previous Post Next Post