Dịch thuật: Cọp và ếch

CỌP VÀ ẾCH

          Có một lần, cọp đi tìm thức ăn, nó lặng lẽ đi men theo bờ sông. Một con ếch nhìn thấy, vô cùng sợ, nghĩ bụng rằng: con cọp này đến ăn thịt mình đây. Nhưng chạy không kịp rồi, ếch bèn nhảy đến đám cỏ, đợi cọp đến gần rồi kêu lên:
          - Này! Ông đi đâu đấy?
          Cọp đáp rằng:
          - Tao vào rừng tìm thứ gì để ăn. Hai ba ngày nay không có chút gì vô miệng, bụng rất đói. Tao muốn ăn thịt mầy đấy. Mầy tuy nhỏ không ra gì, nhưng quả thực tìm không ra thứ gì khác. Mầy là ai vậy?
          Ếch lấy hết sức, lớn tiếng nói rằng:
          - Ta là vua của loài ếch. Ông biết không, bất luận có xa bao nhiêu ta đều có thể nhảy qua được, việc gì ta cũng có thể làm được. Trước mặt là con sông, xem thử ông và ta ai có thể nhảy qua được!
          Cọp đáp rằng:
          - Được.
          Thế là cọp khom thân xuống, dự bị lấy đà để nhảy.
          Lúc này, ếch nhảy lên cao dùng miệng ngậm chặt lấy chóp đuôi cọp. Cọp dồn hết sức nhảy qua bờ bên kia, sau đó xoay thân lại hướng đến bờ bên kia tìm ếch.
          Nhưng đương lúc cọp xoay thân lại, ếch nhả đuôi cọp ra, nói rằng:
          - Ông cọp, ông nhìn gì bên đó vậy? 
          Cọp vội xoay thân mình, nhìn thấy ếch đang ở trước mặt, rất kinh hãi.
          Ếch bảo rằng:
          - Lần thi lúc nãy ông thua ta. Giờ chúng ta thi thứ khác thử, chúng ta thi nhau nhổ nước bọt được không?
          Bụng cọp trống rỗng, chỉ nhổ ra một chút nước bọt. Nhưng ếch lại nhổ ra mấy sợi lông cọp. Cọp vô cùng kinh sợ, hỏi rằng:
          - Mầy sao lại nhổ ra được thứ đó?
          Ếch đáp rằng:
          - Hôm qua ta giết chết một con cọp rối ăn thịt nó, mấy sợi lông này ở trong bụng ta hãy còn chưa tiêu hoá.
          Cọp ngầm nghĩ: hôm qua nó ăn thịt một con cọp, giờ lại thi nhảy xa với mình. Nghĩ lại, nhất định là nó có bản lĩnh, hay là đương lúc nó chưa ăn thịt mình, mình bỏ chạy đi. Thế là cọp vội xoay thân chạy thật nhanh lên núi.
          Cọp gặp một con cáo chạy đến, cáo hỏi:
          - Anh cọp, có chuyện gì vậy? sao anh chạy nhanh như thế?
          Cọp bảo rằng:
          - Vừa lúc nãy tao gặp vua của loài ếch, nó rất có bản lĩnh. Thứ mà nó ăn là cọp, nó nhảy qua sông còn xa hơn tao.
          Cáo cười bảo rằng:
          - Thế nào, một con ếch nhỏ tí mà doạ anh sợ chạy sao? Nó là loại vô dụng. Tôi đây chỉ là một con cáo nhỏ, cũng có thể đạp chết nó dưới chân. Đi nào! Dẫn tôi đi xem thử.
          Cọp bảo rằng:
          - Bản lĩnh con ếch này tao biết, gặp nó mầy chớ bỏ tao mà chạy đấy.
          Cáo nói rằng:
           - Anh sợ tôi bỏ chạy à, chúng ta cột chặt đuôi lại với nhau nhé.
          Như vậy hai con cọp và cáo cột chặt đuôi lại với nhau rồi đi gặp ếch. Ếch đang ngồi im trên đám cỏ, nó lấy hết sức làm ra vẻ trang nghiêm.
          Trông thấy cọp và cáo đến, ếch liền hỏi cáo:
          - À! Con cáo kia. Hôm nay đã không nộp thuế cho vương thượng, lại không mang thịt gì đến. Đuôi của mày cột một con chó phải không? Mày mang đến cho ta ăn phải không?
          Thế là cọp thất kinh, bởi nó cho rằng cáo dẫn mình đến cho vương thượng ăn thịt. Cọp xoay thân lại kéo lê con cáo bỏ chạy thục mạng.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 01/10/2018

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.
Previous Post Next Post