Dịch thuật: Mẫu trư nhục (Tiếu lâm quảng kí)母猪肉
    有卖母猪肉者, 嘱其子讳之. 已而买肉者至, 子即谓曰: 我家并非母猪肉.其人觉之, 不买而去. 父曰: 我已吩咐过, 如何反先说起!怒而挞之. 少顷, 又一买者至, 问曰: 此肉皮厚, 莫非母猪肉乎?子曰: 何如! 难道这句话, 也是我先说起的?
                                   (笑林广记)

MẪU TRƯ NHỤC
          Hữu mại mẫu trư nhục giả, chúc kì tử huý chi. Dĩ nhi mãi nhục giả chí, tử tức vị viết: “Ngã gia tịnh phi mẫu trư nhục.” Kì nhân giác chi, bất mãi nhi khứ. Phụ viết: “Ngã dĩ phân phó qua, như hà phản tiên thuyết khởi!” Nộ nhi thát chi. Thiểu khoảnh, hựu nhất mãi giả chí, vấn viết: “Thử nhục bì hậu, mạc phi mẫu trư nhục hồ?” Tử viết: “Hà như! Nan đạo giá cú thoại, dã thị ngã tiên thuyết khởi đích?”
                                                                    (Tiếu lâm quảng kí)

THỊT HEO NÁI
          Có một người bán thịt heo nái, dặn đứa con tránh không nói. Chẳng bao lâu có người đến mua thịt, đứa con liền nói: “Nhà tôi không bán thịt heo nái đâu.” Người nọ nhìn kĩ thấy được liền không mua bỏ đi. Người cha nói với đứa con: “Tao đã dặn rồi, sao lại nói trước vậy!” Ông ta tức giận đánh đứa con. Một lát sau lại có người đến mua thịt, hỏi rằng: “Thịt này da dày, chẳng phải là thịt heo nái sao?” Đứa con nói: “Thế nào? Lẽ nào câu đó cũng là con nói trước?”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Mẫu trư nhục  Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 04/9/2018

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post