Dịch thuật: Truyền thuyết hồ Vi Sơn

TRUYỀN THUYẾT HỒ VI SƠN 

          Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa vùng đất có hồ Vi Sơn 微山nguyên vốn là một ngọn núi lớn, dài mấy chục dặm, cao đến mấy trăm trượng, nhân vì trên núi có mộ của Vi Tử 微子nên mọi người đặt tên cho núi gọi là Vi sơn 微山. Nơi lưng núi có một hộ chỉ có hai ông cháu sinh sống với nhau. Hai ông cháu khai khẩn mấy mẫu ruộng nơi sườn núi trồng hoa màu để duy trì cuộc sống. Tuy nói là cuộc sống rất nghèo khổ nhưng bù lại họ rất thư thả yên ổn.
          Mùa thu năm nọ, đậu sắp chín, hạt đậu vừa mẩy vừa lớn, hai ông cháu rất vui mừng nghĩ rằng năm nay sẽ được mùa, không phải lo lương thực nữa. Một buổi tối kia, đứa cháu ra ngoài ruộng canh đậu, bắt gặp một ông lão râu trắng đang thả bầy dê trong ruộng đậu. Đứa cháu chạy đến hỏi:
          - Cụ ơi! sao cụ lại thả đàn dê trong ruộng đậu của cháu?
          Ông lão bảo rằng:
          - Đậu của cháu thu hoạch không được đâu. Nội trong mười ngày tới, ngọn núi này sẽ sụp, nơi đây sẽ biến thành một hồ nước mênh mông, đậu làm sao có thể thu hoạch đây? Chi bằng cho đàn dê của ta ăn.
          Ngừng một lát, ông lão nói tiếp:
          - Hai ông cháu cháu là người tốt, hãy mau chạy đến chỗ có mặt trời đi, không thể lưu lại nơi đây được.
          Nói xong, ông lão hoá thành một làn gió nhẹ bay đi, bầy dê cũng mất tăm mất dạng. Đứa cháu vội chạy về nhà, đem sự việc lúc nãy nói lại cho người ông nghe. Người ông nghe xong nói rằng đó là thần tiên điểm hoá, và ngay trong đêm đó hai ông cháu thu xếp hành lí lương thực. Người ông vừa dẫn đứa cháu chạy đến phía đông, vừa báo với bà con trong làng để họ cùng chạy. Cứ như vậy, một đồn mười, mười đồn trăm, qua mấy ngày sau, người trên núi, dưới núi đều chạy hết. Đến đêm ngày thứ 9, chỉ nghe một tiếng nổ trời long đất lở, sau đó ngọn Vi sơn sụp xuống, biến thành một hồ nước mênh mông, chỏm cao nhất của núi  biến thành một đảo nhỏ. Từ đó mọi người gọi hồ nước này là Vi Sơn hồ 微山湖, còn đảo nhỏ trong biển nước gọi là Vi Sơn hồ đảo 微山湖岛.

                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 09/7/2018

Nguyên tác Trung văn
VI SƠN HỒ ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
微山湖的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post