Dịch thuật: Mao sơn, Phi sơn, Dương Giáp sơn (Sơn hải kinh)旄山   非山   阳夹山
    又东四百里, 至于旄山之尾. 其南有谷, 曰育遗, 多怪鸟, 凯风 (1)自是出.
    又东四百里, 至于非山之首, 其上多金, , 无水, 其下多蝮虫.
    又东五百里, 曰阳夹之山, 无草木, 多水.
                                (山海经 - 南山经)

MAO SƠN   PHI SƠN   DƯƠNG GIÁP SƠN
          Hựu đông tứ bách lí, chí vu Mao sơn chi vĩ. Kì nam hữu cốc, viết Dục Di, đa quái điểu, khải phong (1) tự thị xuất.
          Hựu đông tứ bách lí, chí vu Phi sơn chi thủ, kì thượng đa kim, ngọc, vô thuỷ, kì hạ đa phúc trùng.
          Hựu đông ngũ bách lí, viết Dương Giáp chi sơn, vô thảo mộc, đa thuỷ.
                                                                     (Sơn hải kinh – Nam sơn kinh)

MAO SƠN   PHI SƠN   DƯƠNG GIÁP SƠN
          Lại hướng về phía đông 400 dặm, là đến phần cuối của Mao sơn, phía nam của núi có một sơn cốc, tên là Dục Di, trong sơn cốc có nhiều chim lạ, khải phong từ đây thổi ra.
          Lại hướng về phía đông 400 dặm, đến đầu của Phi sơn, trên núi có nhiều khoáng vật kim thuộc và ngọc thạch, không có nước, dưới núi có nhiều phúc trùng (*).
          Lại hướng về phía đông 500 dặm, có Dương Giáp sơn, trên núi không có cây cỏ, nhiều nước.

Chú của nguyên tác
1-     Khải phong : tức nam phong, phiếm chỉ gió mát.  

Chú của người dịch
*- Ở Đường Đình sơn 堂庭山, Viên Dực sơn 猨翼山 trong Sơn hải kinh – Nam sơn kinh山海经 - 南山经 có chú về “phúc trùng” như sau:
          Phúc trùng蝮虫: cũng gọi là “phản tị trùng” 反鼻虫, một loại rắn độc thời cổ.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 13/6/2018

Nguyên tác
MAO SƠN   PHI SƠN  DƯƠNG GIÁP SƠN
旄山     阳夹山
Trong quyển
SƠN HẢI KINH
山海经
Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)
Cáp nhĩ Tân: Bắc phương văn nghệ xuất bản xã, 2013 
Previous Post Next Post