Dịch thuật: Phiên kiểm (Tiếu lâm quảng kí)翻脸
    穷人暑月无帐, 复惜蚊烟费, 忍热拥被而卧, 蚊囋其面. 邻家有一鬼脸, 借而戴之. 蚊口不能入, 谓曰: 汝不过省得一文钱耳, 如何便翻了脸?”
                                        (笑林广记)

PHIÊN KIỂM
          Cùng nhân thử nguyệt vô trướng, phục tích văn yên tiền, nhẫn nhiệt ủng bị nhi ngoạ. Lân gia hữu nhất quỷ kiểm, tá nhi đới chi. Văn khẩu bất năng nhập, vị viết: “Nhữ bất quá tỉnh đắc nhất văn tiền nhĩ, như hà tiện phiên liễu kiểm?”
                                                                        (Tiếu lâm quảng kí)

TRỞ MẶT
          Một anh nhà nghèo tháng nóng ngủ mà không có mùng, lại tiếc tiền mua nhang muỗi, nên chịu nóng đắp mền mà ngủ, muỗi bèn chích nơi mặt anh ta. Bên nhà hàng xóm có một chiếc mặt nạ quỷ, anh ta liền mượn về đeo lên mặt ngủ. Muỗi không chích được, nói rằng: “Ông chẳng qua tiết kiệm được một văn tiền, sao mà lại trở mặt như thế?”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Phiên kiểm Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 22/3/2018

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post