Dịch thuật: Nguồn gốc họ ThôiNGUỒN GỐC HỌ THÔI

          Nguồn gốc họ Thôi tương đối đơn nhất, chủ yếu xuất phát từ nước Tề thời Tây Chu, bắt nguồn từ tính Khương 姜姜. Vị quân chủ khai quốc của nước Tề là Lữ Thượng吕尚, cháu của Lữ Thượng tên Quý Tử 季子, vốn là người sẽ kế thừa quân vị, nhưng ông đã nhường cho em trai là Thúc Ất 叔乙, tự mình đến ở tại thực địa Thôi ấp 崔邑, về sau lấy ấp làm thị, chính là Thôi thị 崔氏.
           Họ Thôi ước chiếm 0,28% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 74.

Danh nhân các đời
          Nước Tề thời Xuân Thu có Thôi Trữ 崔杼. Thời Hán có Thị ngự sử Thôi Triều 崔朝, văn học gia Thôi Nhân 崔洇, thư pháp gia Thôi Viện 崔瑗, chính trị gia Thôi Thị 崔是.Bắc Nguỵ có sử học gia Thôi Hoành 崔宏, Tư đồ Thôi Hạo 崔浩, kinh học gia Thôi Linh Ân 崔灵恩. Thời Đường có thi nhân Thôi Hiệu 崔颢, Thôi Quốc Phụ 崔国辅, Thôi Hộ 崔护. Thời Tống có hoạ gia Thôi Bạch 崔白, kinh học gia Thôi Tử Phương 崔子方, Hữu thừa tướng Thôi Dữ Chi 崔与之. Thời Nguyên có thư hoạ gia Thôi Ngạn Huy 崔彦辉. Thời Minh có hoạ gia Thôi Tử Trung 崔子忠. Thời Thanh có học giả Thôi Thuật 崔述. Cận đại có kinh học gia Thôi Thích 崔适.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 11/3/2018

Nguyên tác Trung văn
THÔI TÍNH UYÊN NGUYÊN
崔姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post