Dịch thuật: Nguồn gốc họ Giả

NGUỒN GỐC HỌ GIẢ

          Về nguồn gốc họ Giả chủ yếu có 2 thuyết:
1- Xuất phát từ tính Cơ .
          Khi Chu Khang Vương 周康王kế vị, phong cho người em họ là Công Minh 公明 ở Giả (nay là phía tây nam Tương Phần 襄汾 Sơn Tây 山西). Thời Xuân Thu, Giả bị Tấn diệt. Hậu duệ của Giả Bá 贾伯 bèn lấy nước làm thị, xưng Giả thị 贾氏.
2- Xuất phát từ đời sau của Hồ Yển 狐偃.
          Sau khi Tấn Văn Công Trùng Nhĩ 晋文公重耳diệt nước Giả , Tấn Tương Công 晋襄公bèn đem đất Giả ban thưởng cho con Hồ Yển 狐偃là Hồ Xạ 狐射, người đã phò tá Văn Công hoàn thành nghiệp bá. Xạ tự là Quý Tha 季他, cho nên cũng xưng là Giả Quý 贾季, Giả Tha 贾他. Về sau vì tránh hoạ, Giả Quý chạy đến nước Địch , con cháu của ông bèn lấy Giả làm tính.
Họ Giả ước chiếm 0,42% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 45. Các tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Tứ Xuyên có nhiều người họ Giả.

Danh nhân các đời
          Thời Tây Hán có chính luận gia, văn học gia Giả Nghị 贾谊, trứ tác có Quá Tần luận 过秦论. Thời Đông Hán có thư hoạ gia Giả Phường 贾鲂. Thời Tấn có đại thần Giả Sung 贾充, từng đảm nhiệm chức Tư không, Thị trung, Thượng thư lệnh ... Thời Bắc Nguỵ có văn học gia Giả Tư Hiệp 贾思勰, tác phẩm Tề dân yếu thuật 齐民要术của ông đến nay vẫn có ảnh hưởng. Thời Đường có “Khổ ngâm thi nhân” Giả Đảo 贾岛, điển cố “thôi xao” 推敲chính là từ câu thơ “Tăng xao nguyệt hạ môn”  僧敲月下门 (nhà sư gõ cửa dưới trăng) của ông mà ra. Thời Bắc Tống có hoạ gia Giả Tường 贾祥, số học gia Giả Hiến 贾宪. Thời Nguyên có thuỷ lợi gia Giả Lỗ 贾鲁. Cuối đời Nguyên đầu đời Minh có hí khúc gia Giả Trọng Minh 贾仲明.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 23/02/2018

Nguyên tác Trung văn
GIẢ TÍNH UYÊN NGUYÊN
贾姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post