Dịch thuật: Lễ thuận nhân tình

LỄ THUẬN NHÂN TÌNH
礼顺人情

Giải thích: nhân tình qua lại với nhau hợp với tình lí, cũng cần phải tuân theo nguyên tắc.
Xuất xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp范晔: Hậu Hán thư – Trác Mậu  truyện 后汉书 - 卓茂传.

          Cuối thời Tây Hán, có một người tên Trác Mậu 卓茂, làm phủ lại trong phủ Thừa tướng Khổng Quang 孔光. Một lần nọ, anh ta ngồi xe ra bên ngoài, trên đường có người chặn xe lại, chỉ vào con ngựa nói rằng:
          - Đây là con ngựa mà tôi mất tháng trước!
          Trác Mậu nghĩ bụng, con ngựa này ta dùng đã nhiều năm, sao lại là của anh ta chứ? Nhưng Trác Mậu tính tình khoan hậu, không lên tiếng cãi lại, mà đưa con
Ngựa cho anh ta, tự mình kéo xe về. Đi được vài bước, Trác Mậu quay đầu lại nói:
          - Sau này nếu phát hiện con ngựa này không phải của anh thì xin đưa nó đến phủ Thừa tướng.
          Qua mấy ngày sau, người nọ tìm được con ngựa bị mất, liến đem con ngựa của Trác Mậu đi trả, anh ta nói với Trác Mậu rằng:
          - Thành thật xin lỗi, là tôi sai rồi.
          Về sau Trác Mậu đến một địa phương khác làm Huyện lệnh. Một ngày nọ, có người đến báo với Trác Mậu, nói rằng đình trưởng đã nhận lấy gạo thịt của mình. Trác Mậu hỏi:
          - Có phải là ông ta đòi hỏi ở ông phải không?
          Người nọ đáp là không phải.
          - Hay là ông nhờ ông ta làm việc, ông ta nhận lấy phải không?
          Người nọ đáp cũng không phải.
          - Thế rốt cuộc là chuyện gì?
          - Là tôi tặng cho ông ta.
          Trác Mậu hỏi:
          - Ông đã tự nguyện tặng, sao lại còn đi báo?
          Người nọ đáp rằng:
          - Pháp luật chẳng phải là cấm quan lại nhận đồ vật của bách tính sao?
          Trác Mậu nói rằng:
          - Con người sở dĩ cao quý hơn động vật là do bởi có lòng nhân ái, biết kính trọng lẫn nhau. Giữa người với người lấy lễ nghĩa để ràng buộc, điều mà pháp luật cấm đó là đòi hối lộ. Nay ông tặng gạo thịt cho ông ta là thuộc về lễ, lễ là hợp với nhân tình vậy (lễ thuận nhân tình).  

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                               Quy Nhơn 10/02/2018

Nguyên tác Trung văn
LỄ THUẬN NHÂN TÌNH
礼顺人情
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.  
Previous Post Next Post