Dịch thuật: Đông sàng đản phúc (Thế thuyết tân ngữ)东床袒腹
    郗太尉在京口, 遣门生与王丞相书, 求女婿. 丞相语郗信:君往东厢, 任意选之.门生归, 白郗曰:王家诸郎, 亦皆可嘉, 闻求觅婿, 咸自矜持. 唯有一郎, 在东床上袒腹卧, 如不闻.郗公曰:此正好!访之, 乃是逸少, 因嫁女与焉.
                                   (世说新语 - 雅量)

ĐÔNG SÀNG ĐẢN PHÚC
          Si Thái uý tại Kinh Khẩu, khiển môn sinh dữ Vương Thừa tướng thư, cầu nữ tế. Thừa tướng ngữ Si tín: “Quân vãng đông sương, nhậm ý tuyển chi.” Môn sinh quy, bạch Si viết: “Vương gia chư lang, diệc giai khả gia, văn cầu mịch tế, hàm tự căng trì.  Duy hữu nhất lang, tại đông sàng thượng đản phúc ngoạ, như bất văn.” Si công viết: “Thử chính hảo!” Phỏng chi, nãi thị Dật Thiếu, nhân giá nữ dữ yên.
                                                                 (Thế thuyết tân ngữ - Nhã lượng)

NẰM PHƠI BỤNG TRÊN GIƯỜNG ĐÔNG
          Si Thái Uý (Si Giám ) tại Kinh Khẩu,, sai môn sinh đưa thư cho Vương Thừa tướng (Vương Đạo 王导) xin được kén rể. Thừa tướng nói với người đem thư của nhà họ Si:
          - Ông ra chái nhà phía đông, tuỳ ý chọn.
          Môn sinh quay về nói lại với Thái uý:
          - Mấy chàng trai con Thừa tướng người nào tướng mạo cũng dễ coi, nghe nói Thái uý muốn kén rể, họ đều làm ra vẻ trang trọng nghiêm túc. Duy chỉ một người nằm phơi bụng trên giường, giống như là không nghe gì.
          Si Giám bảo rằng:
          - Chính là người này đó.
        Sai người tra hỏi người nọ, thì ra là Dật Thiếu (Vương Hi Chi), bèn gã con gái (Si Tuyền 郗璿) cho.

Chú của người dịch
Thế thuyết tân ngữ 世说新语 : bộ bút kí tiểu thuyết thuật lại những huyền học ngôn đàm dật sự của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn. Trong đó có thể nhìn thấy ngôn đàm về huyền học thời Nguỵ Tấn đã trở thành phong thượng, mà huyền học chính là lấy tư tưởng Lão Trang làm gốc. Tư tưởng của Đạo gia đối với phương thức tư duy và trạng thái sinh hoạt của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn, thậm chí phong khí của cả xã hội đều sản sinh ảnh hưởng quan trọng. Tác phẩm này do Lâm Xuyên Vương Lưu Nghĩa Khánh 临川王刘义庆, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống thời Nam Bắc triều đã tập hợp một số văn nhân biên soạn, Lưu Tuấn 刘峻 đời Lương viết lời chú. Toàn sách nguyên có 8 quyển, bản chú của Lưu Tuấn phân làm 10 quyển. Các bản hiện nay đều là 3 quyển phân làm 36 môn như: đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học, phương chính, nhã lượng v.v… Toàn sách tổng cộng hơn 1000 tắc, kí thuật những dật văn dật sự của danh sĩ quý tộc từ cuối đời Hán đến thời Lưu Tống, chủ yếu là những câu chuyện có liên quan đến việc bình luận, thanh đàm huyền ngôn và ứng đối cơ trí của các nhân vật.
          Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆 (năm 403 – khoảng năm 444): người Bành Thành 彭城 (nay là Từ Châu 徐州 Giang Tô 江苏), văn học gia thời Nam triều, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống, được tập phong Lâm Xuyên Vương 临川王, nhậm chức Thứ sử Kinh Châu 荆州. Ông giữ chức được 8 năm, chính tích rất tốt. Sau nhậm chức Thứ sử Giang Châu 江州, được một năm, nhân vì đồng tình với một viên quan bị biếm là Vương Nghĩa Khang 王义康 đã xúc nộ Văn Đế, bị điều về kinh đổi làm Thứ sử Nam Kinh Châu 南京州, Đô đốc gia khai phủ nghi đồng tam ti. Chẳng bao lâu vì bệnh ông từ chức.
Lưu Nghĩa Khánh mất năm Nguyên Gia 元嘉 thứ 21 ở Kiến Khang 建康 (nay là Nam Kinh)
          Lưu Nghĩa Khánh từ nhỏ đã tài hoa xuất chúng, yêu thích văn học. Ngoài Thế thuyết tân ngữ 世说新语 ra, ông còn có tiểu thuyết chí quái U minh lục 幽明录.
          Nguồn http://baike.baidu.com/view/39662.htm
          Tắc Đông sàng đản phúc thuộc môn Nhã lượng.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 04/01/2018

Nguồn
THẾ THUYẾT TÂN NGỮ
世说新语
Tác giả: Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆
Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post