Dịch thuật: Nỗ Nhĩ Cáp Xích trị quốc dụng thuật bí sử

NỖ NHĨ CÁP XÍCH TRỊ QUỐC DỤNG THUẬT BÍ SỬ

          Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích 努尔哈赤 năm đầu tiên lên ngôi (Vạn Lịch 万历 năm thứ 44, năm 1616) sau khi kiến quốc đã chuyên tâm siêng năng trị quốc, xử lí muôn việc bất kể ngày đêm. Cứ mỗi 5 ngày lên triều một lần xử lí công việc, thắp hương tế cáo thần linh, đồng thời sai người tuyên đọc những ngôn luận đức hạnh của cổ nhân cùng nguyên nhân thành bại hưng suy của các đời cho thần dân nghe, lấy đó để răn dạy người trong nước.
          Thái Tổ lấy Nghị chính đại thần 5 người để tham dự việc cơ mật, lấy Lí sự đại thần 10 người chia ra xử lí sự việc thường ngày. Nếu người trong nước phát sinh tố tụng tranh chấp, trước tiên do Lí sự đại thần xét xử, sau đó báo cáo lên Nghị chính đại thần, Nghị chính đại thần thẩm tra lại, rồi mới báo cáo lên các bối lặc 贝勒 (một loại tước vị của quý tộc Mãn Châu). Sau khi ý kiến của mọi người được nhất trí, sợ hãy còn oan uổng, lại ra lệnh cho người tố tụng đến để thẩm tra kĩ lưỡng thêm một lần nữa để kiểm tra đúng sai. Cho nên các đại thần đều không dám dối gạt, như vậy sự tình bên dưới có thể thuận lợi trình bày lên trên. Vì thế hình pháp trong nước thoả đáng, chính trị trong sáng. Từ đó có thể thấy sự siêng năng cẩn thận trong việc trị nước của Thanh Thái Tổ. Thanh Thái Tổ sớm đã có được phong phạm của một vương gia.

                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 06/01/2018

Nguồn
ĐẠI THANH HOÀNG ĐẾ KÌ VĂN BÍ SỬ
大清皇帝奇闻秘史
Tác giả: Lưu Gia Bình 刘家平
Nội Mông Cổ nhân dân xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post