Dịch thuật: Đậu Huyền Đức, quỷ bắt hồn và đạo sĩ

ĐẬU HUYỀN ĐỨC, QUỶ BẮT HỒN VÀ ĐẠO SĨ

          Thời Đường có một người tên là Đậu Huyền Đức 窦玄德 làm quan ở Vũ Xương 武昌. Năm 47 tuổi ông được điều đến Dương Châu 扬州.
          Đậu Huyền Đức đưa theo người trong gia đình, ngồi thuyền từ Vũ Xương xuất phát. Trên đường lúc đi qua Cửu Giang, có một lão ăn mày lên thuyền, áo quần dơ bẩn lôi thôi. Đậu Huyền Đức nhiệt tình mời lão ăn mày cùng uống rượu, hai người bàn luận đến tối, Đậu Huyền Đức còn bảo ông ta dùng cơm cùng với gia đình.
          Khi thuyền đến Kim Lăng 金陵, lão ăn mày đột nhiên cáo từ ra đi.
          Đậu Huyền Đức hỏi:
          - Lão huynh, lúc đầu lão huynh nói là cùng đi đến Dương Châu, giờ chưa tới nơi sao lại xuống trước, có phải là tôi đắc tội gì với lão huynh?
          Lão ăn mày hổ thẹn nói rằng:
          - Hiền đệ nói như thế tôi càng thẹn. Kì thực tôi là sứ giả đoạt mệnh ở cõi âm, phụng mệnh đến bến đò Dương Châu đoạt lấy tính mạng của hiền đệ.
          Đậu Huyền Đức nghe qua thất kinh, vô cùng sợ hãi.
          Lão ăn mày nói tiếp:
          - Do vì hiền đệ chưa đến bến đò Dương Châu , cho nên hiện tôi không thể kết liễu tính mạng của đệ, nhưng chỉ cần đệ vừa đến Dương Châu là tôi đương nhiên sẽ ra tay, đó là mệnh lệnh của Diêm Vương, không thể làm trái được. Trên đường đi gặp đệ không chê tôi, cùng tôi uống rượu bàn chuyện, lấy lễ huynh trưởng tiếp đãi tôi, nếu như tôi sát hại, há chẳng phải là kẻ vong ân phụ nghĩa sao!
          Đậu Huyền Đức hơi yên tâm, liền hỏi:
          - Có cách gì có thể tiêu tai không?
          Lão ăn mày nói rằng:
          - Tại Kim Lăng có núi Tử Kim 紫金, trên núi có vị đạo sĩ nổi tiếng pháp hiệu là Hoài Nhu 怀柔, pháp lực rất cao siêu, đệ đến thỉnh cầu ông ấy, có thể lần này tránh được tai hoạ.
          Đậu Huyền Đức liền lên bờ đến núi Tử Kim tìm đạo sĩ Hoài Nhu, đồng thời đem sự việc mình gặp sứ giả bắt hồn ở cõi âm nói cho vị đạo sĩ biết
          Đạo sĩ Hoài Nhu sau khi nghe qua, bảo rằng:
          - Trên thế gian loại người lấy oán để báo ơn cũng nhiều như cá dưới sông. Vị sứ giả bắt hồn này lại có lòng báo ơn, để tác thành tấm lòng muốn báo ơn của sứ giả, ta sẽ giúp ông một lần.
          Đậu Huyền Đức liền bái tạ. Vị đạo sĩ lại nói:
          - Giờ ông đến thư phòng của ta viết một bản tấu, nói rõ những việc tốt mà ông đã làm trước giờ, ta sẽ lập đàn làm phép, tấu xin Diêm Vương đặc biệt khai ân.
          Đậu Huyền Đức vắt óc suy nghĩ những việc tốt mà mình đã làm, viết xong bản tấu dâng lên đạo sĩ. Đạo sĩ lập tức khai đàn làm phép
          Khi khai đàn làm phép, trên bầu trời trong đột nhiên mây đen kéo tới. Trong mây đen có vô số hồn quỷ lăn lộn, giương vuốt nhe nanh, giống như muốn ăn người. Đạo sĩ lầm rầm mấy câu trong miệng, đem bản tấu đốt lên, khói tản bay lên đám mây đen. Trong đám mây đen trước tiên truyền đến một trận cười  của đám tiểu quỷ, sau đó truyền đến những tiếng gầm giận dữ, còn có vô số cánh tay quỷ từ trong đám mây đen thò ra, xô đạo sĩ đang làm phép trên đài cao, may mà được đám người dưới đài đón lấy.
          Đạo sĩ đứng lên thổ ra một ngụm huyết, nói với Đậu Huyền  Đức rằng:
          - Lần này làm phép thất bại rồi! trong tấu chương của ông có nhiều chữ sai.
          Sau nó chỉ ra từng chỗ, như chữ “dĩ” viết thành “kỉ” , “vị” viết thành “mạt” ...
          Trên mặt Đậu Huyền Đức lộ vẻ xấu hổ, nói rằng:
          - Tôi có thể viết lại được không?
          Đạo sĩ bảo rằng:
          - Lần này ông thuật lại để tôi viết.
          Sau lần viết bản tấu đó, Đạo sĩ lại bắt đầu làm phép, lần này thành công. Đạo sĩ nói rằng:
          - Lần này tôi giúp ông xin thọ mang thêm 30 năm, nhưng Diêm Vương chỉ cho 5 năm, do bởi lần đầu tiên ông viết sai khiến Diêm Vương giận.
          Năm năm sau trong một lần cưỡi ngựa, do không để ý, Đậu Kiến Đức đã ngã xuống đất tử vong.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 16/01/2018

Previous Post Next Post