Dịch thuật: Hai đứa trẻ tranh luận về mặt trời (Đạo kinh cố sự)HAI ĐỨA TRẺ TRANH LUẬN VỀ MẶT TRỜI

          Theo Xung hư chí đức chân kinh 冲虚至德真经
          Khổng Tử 孔子 đi chơi về phía đông, tại một nơi nọ gặp hai đứa trẻ đang tranh luận kịch liệt, không ai chịu nhường cho ai. Khổng Tử tiến đến hỏi hai đứa trẻ tranh luận việc gì. Một đứa nói rằng:
          - Tôi cho rằng lúc mặt trời mới mọc cách chúng ta gần, đến trưa cách chúng ta xa. Nhưng nó lại nói mặt trời lúc mới mọc thì ở xa, đến trưa thì gần. Lúc mặt trời mới mọc nó lớn giống như nắp vung, đến giữa trưa thì nó nhỏ bằng cái dĩa, đó chẳng phải là ở xa thì nhỏ mà ở gần thì to sao?
          Đứa kia phản bác lại rằng:
          - Mặt trời lúc mới mọc chiếu trên người chúng ta hãy còn mát, đến giữa trưa, ánh nắng nóng hừng hực, giống như thân thể ngâm trong nước nóng, đó chẳng phải là ở gần thì nóng mà ở xa thì mát sao?
          Khổng Tử nghe qua cảm thấy cả hai nói đều có lí, nhưng rốt cuộc, đứa nào nói chính xác thì Khổng Tử không có cách gì phán đoán. Hai đứa trẻ thấy Khổng Tử nói không được, thế là chúng cười nói với Khổng Tử:
          - Ngay cả vấn đề như thế mà không trả lời được, vậy mà nói ông là người tri thức uyên bác sao?

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 22/11/2017

Nguyên tác Trung văn
LƯỠNG TIỂU NHI BIỆN NHẬT
两小儿辩日
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post