Dịch thuật: Bộc Câu sơn, Hàm Âm sơn, Tuân sơn (Sơn hải kinh)仆勾山  咸阴山  洵山 
又东五百里, 曰仆勾之山, 其上多金玉, 其下多草木, 无鸟兽, 无水.
又东五百里, 曰咸阴之山, 无草木, 无水.
又东五百里, 曰洵山, 其阳多金, 其阴多玉. 有兽焉, 其状如羊而无口, 不可杀也, 其名曰 ..... (1) (*). 洵水出焉, 而南流注于阏之泽, 其中多芘赢.
                                  (山海经 - 南山经)

BỘC CÂU SƠN   HÀM ÂM SƠN   TUÂN SƠN
          Hựu đông ngũ bách lí, viết Bộc Câu chi sơn, kì thượng đa kim ngọc, hì hạ đa thảo mộc, vô điểu thú, vô thuỷ.
          Hựu đông ngũ bách lí, viết Hàm Âm chi sơn, vô thảo mộc, vô thuỷ.
          Hựu đông ngũ bách lí, viết Tuân sơn, kì dương đa kim, kì âm đa ngọc. Hữu thú yên, kì trạng như dương nhi vô khẩu, bất khả sát, kì danh viết Hoạn (1) (*). Tuân thuỷ xuất yên, nhi nam lưu chú vu Át chi trạch, kì trung đa tỉ doanh.
                                                                        (Sơn hải kinh – Nam sơn kinh)

BỘC CÂU SƠN, HÀM ÂM SƠN, TUÂN SƠN
          Lại hướng về phía đông 500 dặm, có Bộc Câu sơn, trên núi có nhiều kim thuộc và ngọc, dưới núi có nhiều cây cỏ, không có điểu thú, cũng không có sông.
          Lại hướng về phía đông 500 dặm, có Hàm Âm sơn, trên núi không có cây cỏ, cũng không có sông.
          Lại hướng về đông 500 dặm, có Tuân sơn, phía nam của núi có nhiều kim thuộc, phía bắc của núi có nhiều ngọc.Trong núi có một loài dã thú, hình trạng giống như dê nhưng không có miệng, không ăn mà cũng có thể sống bình thường, tên của nó là “hoạn”. Sông Tuân bắt nguồn từ núi này, sau đó chảy về hướng nam rồi đổ vào đầm Át, sông Tuân sản xuất nhiều loại ốc có sắc tím.

Chú của nguyên tác
1- ....... : một loài dã thú giống dê trong truyền thuyết.

Chú của người dịch
*- Chữ này gồm bộ bên trái và chữ bên phải.
Khang Hi tự điển có ghi:
Quảng vận 廣運 phiên thiết là HỘ QUAN .
Tập vận 集運 phiên thiết là HỒ QUAN .
đều có âm là . Trong nguyên tác, bính âm là huan (thanh 4)

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 24/11/2017

Nguyên tác
BỘC CÂU SƠN   HÀM ÂM SƠN   TUÂN SƠN
成山  会稽山  夷玉山
Trong quyển
SƠN HẢI KINH
山海经
Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)
Cáp nhĩ Tân: Bắc phương văn nghệ xuất bản xã, 2013 
Previous Post Next Post