Dịch thuật: Kì nhân Tả TừKÌ NHÂN TẢ TỪ

         Thời Tam Quốc, tại vùng Lư Giang 庐江 ở Giang Tây 江西, có một người tên là Tả Từ 左慈, từ nhỏ đã thần thông.
          Có một lần, quân chủ nước Nguỵ là Tào Tháo 曹操 tổ chức yến tiệc cùng tân khách, Tả Từ cũng là người trong số tân khách đó.
          Rượu uống đang lúc ngà say, Tào Tháo nói với tân khách rằng:
          - Hôm nay mọi người tụ họp, sơn hào hải vị coi như là có đủ, chỉ tiếc là thiếu cá lư ở sông Tùng Ngô 淞吴!
          Nghe qua, Tả Từ liền nói:
          - Cá lư kì thực rất dễ có được.
          Tào Tháo cảm thấy kì lạ, nghĩ rằng: sông Tùng Ngô cách đây xa cả ngàn dặm, làm thế nào mà có được. Tả Tư liền xin một chiếc chậu đồng không lớn cũng không nhỏ, đem đựng đầy nước. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tân khách đều không hiểu, không biết Tả Từ định làm gì. Chỉ thấy Tả Từ chậm rãi thả chiếc cần câu có gắn mồi vào trong nước, an nhiên tự đắc câu. Qua một lúc sau, chỉ nghe tiếng khen của Tào Tháo, mọi người kinh ngạc không thôi, từ trong chiếc chậu đồng, Tả Từ câu được một con cá lư hơn 3 xích.
          Nhưng, sau lúc vui mừng, Tào Tháo lại nói:
          - Một con cá không đủ phần cho mỗi người, nếu có được 2 con thì tốt quá.
          Thế là Tả Từ lại theo cách làm lúc nãy, một lần nữa câu được một con cá lư tươi cũng gần bằng con lúc nãy. Mọi người không ai là không khâm phục, Tào Tháo chuẩn bị đích thân ra tay làm cá để thưởng cho tân khách.
          Nhưng, Tào Tháo đột nhiên lại nói:
          - Hiện tuy đã có cá lư, nhưng cần có gừng của Tứ Xuyên 四川 làm gia vị, nhất định mới ngon.
          Chỉ nghe Tả Từ nói:
          - Điều đó cũng dễ mà! Tôi sẽ lập tức tìm cho ngài.
          Tào Tháo sợ Tả Từ đi gần đây mua về, rồi dối gạt mua ở Tứ Xuyên nên nói với Tả Từ:
        - Ta sai người đi Tứ Xuyên mua lụa, ông nhân tiện nói với chúng mua thêm 2 xấp vải nữa!
          Tả Từ sau khi nhận lời ra đi, chẳng mấy chốc mang gừng về, đồng thời nói:
          - Tôi nhìn thấy sứ giả của ngài tại tiệm vải, đã đem mệnh lệnh của ngài giao cho họ rồi.
          Nhưng Tào Tháo bán tín bán nghi. Một năm sau, mấy người đi mua đồ trở về, quả nhiên họ đã mua thêm 2 xấp vải. Tào Tháo hỏi nguyên nhân, họ nói rằng:
          - Ngày nọ chúng tôi đang ở tiệm vải thấy có một người, người nọ chuyển đến chúng tôi mệnh lệnh của ngài.
          Nghe  họ nói xong, Tào Tháo bắt đầu tin Tả Từ là kì nhân.
          Về sau, Tào Tháo đi chơi vùng ngoại ô Thành Đô 成都, theo sau có đến mấy trăm người, trên đường gặp được Tả Từ, trên tay cầm một vò rượu và một miếng thịt. Tả Từ nhìn thấy Tào Tháo và đám người liền nghinh đón, rót rượu, cắt thịt cho họ. Không ngờ một vò rượu, một miếng thịt sao mà uống không hết, ăn không hết, cuối cùng khiến cho cả đội ngũ mấy trăm người đều say, ai nấy đều no bụng. Tào Tháo cảm thấy rất kì lạ, nhưng trước mặt không hề hỏi Tả Từ nguyên do, mà sai người ngầm điều tra. Rất nhanh chóng, mấy người điều tra về báo lại với Tào Tháo, các tiệm bán rượu trong toàn thành ngày hôm qua đã mất số rượu thịt dự trữ. Tào Tháo nghe qua cho rằng Tả Từ đã lén lấy cắp số rượu thịt đó, liền phẫn nộ, tìm cách chuẩn bị giết Tả Từ.
          Ngày nọ, Tào Tháo lại tổ chức yến tiệc mời tân khách, Tả Từ cũng được mời đến. Buổi tiệc bắt đầu chẳng bao lâu, Tào Tháo ra hiệu bắt Tả Từ, Tả Từ đột nhiên đi vào trong bức vách, trong phút chốc chẳng thấy đâu nữa. Tào Tháo kinh ngạc, cảm thấy giận vô cùng, thế là hạ lệnh các nơi lùng bắt, nhưng mãi không tìm ra tung tích của Tả Từ.
          Chẳng bao lâu sau, có người nói với Tào Tháo, nhìn thấy Tả Từ ở chợ, khi binh sĩ của Tào Tháo đến, không ngờ người trong cả chợ đột nhiên biến thành Tả Từ, không phân biệt được ai mới đúng là Tả Từ, binh sĩ tay không quay về.
          Sau lại có người thấy Tả Từ trên núi Dương Thành 阳城, thế là lại cho người đi bắt. Lần này Tả Từ chạy lẫn vào bầy dê, biến thành một con dê. Tào Tháo biết như vậy không tìm được Tả Từ liền sai người vào giữa bầy dê, nói rằng:
          - Tả Từ, mau ra đi, chúng tôi sẽ không giết ông, chúng tôi chỉ là thử phép thuật của ông mà thôi. Hiện chúng tôi đã nhìn thấy, phép thuật của ông rất lợi hại, ông hiện có thể hiện thân.
          Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy trong bầy dê, một con dê đực nhỏ cong 2 chân trước, giống như người đang đứng, nói rằng:
          - Được, ta biến trở lại thành người ngay lập tức.
          Người đó vội nói với Tào Tháo:
          - Con dê nhỏ kia chính là Tả Từ
          Đương lúc binh sĩ chạy đến con dê nọ, không ngờ cả bầy dê đều biến giống con dê nhỏ, cũng đều cong 2 chân trước giống như người đang đứng, nói rằng:
          - Được, ta biến trở lại thành người ngay lập tức.
          Tào Tháo không biết làm cách nào, cuối cùng vẫn không bắt được Tả Từ.
          (Chuyện này xuất xứ từ Sưu thần kí 搜神记 của Can Bảo 干宝 thời Đông Tấn)

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 05/9/2017

Previous Post Next Post