Dịch thuật: Thổ lục đàm (Tiếu lâm quảng kí)吐绿痰
          两惧内者, 皆以积忧成疾, 一吐红痰, 一吐绿痰. 因赴医家疗治, 医者曰: “红痰从肺出, 犹可医, 绿痰从胆出, 不可医, 归治后事可也.” 其人问由胆出之故, 对曰: 惊碎了胆, 故吐绿痰, 胆既破了, 如何医得!
                                         (笑林广记)

THỔ LỤC ĐÀM
          Lưỡng cụ nội giả, giai dĩ tích ưu thành tật, nhất thổ hồng đàm, nhất thổ lục đàm. Nhân phó y gia liệu trị, y giả viết: “Hồng đàm tùng phế xuất, do khả y, lục đàm tùng đảm xuất, bất khả y, quy trị hậu sự khả dã.” Kì nhân vấn do đảm xuất chi cố, đối viết: “Kinh toái liễu đảm, cố thổ lục đàm, đảm kí phá liếu, như hà y đắc!”
                                                                     (Tiếu lâm quảng kí)

 THỔ RA ĐỜM XANH
          Hai người sợ vợ, nhân vì trường kì lo sợ nên tích tụ thành bệnh. Một người thổ ra đờm đỏ, một người thổ ra đờm xanh. Hai người đến nhà thầy thuốc để chữa trị, thầy thuốc bảo rằng:
          - Đờm đỏ là từ phổi mà ra, còn có thể chữa được; còn đờm xanh thì từ mật mà ra, không thể chữa được, về nhà chuẩn bị hậu sự đi là vừa.!
          Người thổ đờm xanh vội hỏi vì sao lại từ mật mà ra, thầy thuốc bảo rằng:
          - Sợ quá vỡ mật, cho nên thổ ra đờm xanh, mật đã vỡ thì làm sao có thể trị được?

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Thổ lục đàm Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 02/8/2017

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post