Dịch thuật: Nhân vi quyền khinh (thành ngữ)

NHÂN VI QUYỀN KHINH
人微权轻
ĐỊA VỊ THẤP,  QUYỀN NHẸ

Giải thích: địa vị thấp, lời nói không được người khác coi trọng, quyền uy không đủ để mọi người nghe theo.
Xuất xứ: Hán . Tư Mã Thiên 司马迁: Sử kí – Tư Mã Nhương Thư liệt truyện 史记 - 司马穰苴列传

          Khi nước Tề gặp nguy nan, Điền Nhương Thư 田穰苴 xuất nhậm chức Thống soái, chuẩn bị chỉ huy quân Tề phản kích sự xâm nhập của nước Tấn, nước Yên. Lúc nhận mệnh, ông từng từ chối, nói rằng:
          - Vi thần từ hàng ngũ xuất thân, địa vị thấp, quyền nhẹ, sợ rằng không thể được mọi người nghe theo.
          Nhưng Tề Cảnh Công động viên, bảo ông mạnh dạn hành sử chức quyền. Để Điền Nhương Thư có thể phục chúng, Tề Cảnh Công sai thân tín của mình là Trang Giả 庄贾 làm Giám quân, xuất chinh cùng Điền Nhương Thư. Hai người hẹn nhau buổi trưa ngày hôm sau sẽ gặp nhau tại quân doanh.
          Điền Nhương Thư tác chiến anh dũng, trị quân nghiêm minh, trời vừa sáng ông đã dàn đội ngũ trước quân doanh, cung kính chờ Trang Giả. Nhưng Trang Giả là sủng thần của quân vương, trước giờ cuồng vọng ngang ngược, căn bản không xem Điền tướng quân ra gì. Hôm đó, Trang Giả dậy rất muộn, các đạt quan quý nhân, bạn bè thân hữu bận rộn tiễn ông ta, nên mãi đến xế chiều Trang Giả  mới nghênh ngang đến quân doanh.
          Điền Nhương Thư lớn tiếng:
          - Trang đại nhân vì sao lại đến muộn?
          Trang Giả thuận miệng đáp rằng:
          - Bạn bè tiễn ta, vừa mới xong ...
          Điền Nhương Thư nghiêm giọng thét to:
          - Đại tướng từ khi nhận mệnh quên gia đình, quân sĩ đến quân doanh quên bạn bè, sĩ tốt nghe tiếng trống trận quên cả bản thân. Khi quân địch xâm nhập, đất nước động loạn bất an, sự tồn vong của trăm họ đều liên quan tới ông, thế mà ông lại yến tiệc làm trễ nãi thời gian, đó là vi phạm quân pháp, đáng xử tội gì đây?
          Trang Giả nói một cách khiêu khích:
          - Ông định làm gì? Dám đem quân pháp ra doạ ta sao?
          Điền Nhương Thư không ngăn được cơn giận, thét lớn:
          - Chém đầu  ngay lập tức.
          Trang Giả bị xử tử. Hành động này của Điền Nhương Thư chấn động cả ba quân, toàn quân trên dưới đồng lòng tuân phục, liều chết giết địch, chẳng bao lâu đánh lui được quân địch, tin chiến thắng liên tiếp báo về.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                 Quy Nhơn 06/7/2017

Nguyên tác Trung văn
NHÂN VI QUYỀN KHINH
人微权轻
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post