Dịch thuật: Điền Đan bày hoả ngưu trận (tiếp theo)

ĐIỀN ĐAN BÀY HOẢ NGƯU TRẬN
(tiếp theo)

          Kị Kiếp 骑劫 làm Đại tướng, hạ lệnh bao vây Tức Mặc đến mấy lớp, nhưng Điền Đan 田单 trong thành sớm đã chuẩn bị một trận quyết chiến.
Chẳng bao lâu, binh tướng nước Yên nghe được bách tính gần đó nghị luận. Có người nói:
- Trước đây Nhạc tướng quân rất tốt, bắt được tù binh vẫn đối đãi tốt, người trong thành đương nhiên không phải lo sợ. Nếu người nước Yên gọt mũi của tù binh thì người nước Tề còn dám đánh nữa không?
Có người nói:
- Phần mộ của tổ tiên chúng ta đều ở ngoài thành, nếu đội quân nước Yên san phẳng, thì làm thế nào bây giờ?
Những lời nghị luận này truyền đến tai Kị Kiếp. Kị Kiếp bèn cho gọt mũi tù binh nước Tề, lại sai binh sĩ cho san phẳng phần mộ ở ngoài thành Tức Mặc. Người trong thành Tức Mặc nghe nói quân đội nước Yên ngược đãi tù binh như thế, vô cùng căm phẫn. Khi họ ở trên thành nhìn thấy binh sĩ nước Yên san phẳng phần mộ tổ tiên mình, bèn lũ lượt thỉnh cầu Điền Đan, quyết một trận sống chết cùng người nước Yên.
Điền Đan chọn hơn một ngàn con trâu, trên cặp sừng của mỗi con, buộc một cặp dao nhọn, còn đuôi của chúng buộc một bó cỏ đã tẩm qua dầu. Một ngày nọ vào lúc nửa đêm, Điền Đan hạ lệnh đục mười mấy chỗ nơi tường thành, xếp trâu lại thành bầy rồi đuổi ra ngoài thành, bó cỏ nơi đuôi trâu được đốt lên. Một khi đã bị đốt, bản tính động vật của cả ngàn con trâu trổi dậy, chúng hung hãn chạy hướng dến đội quân nước Yên. Năm ngàn người của “đội quân cảm tử” nước Tề mang giáo cầm dao chạy theo phía sau bầy trâu, tất cả xông lên, vô số bách tính trong thành đều lên trên thành, cầm theo mâm đồng chậu đồng, ra sức gõ.
Binh tướng nước Yên đang lúc mơ màng, bỗng thấy ánh lửa sáng loè, hàng trăm hàng ngàn con quái thú đầu có dao nhọn xông tới . Rất nhiều binh sĩ sợ đến nỗi chân cẳng mềm nhũn, còn nói gì đến việc chống lại.
Kị Kiếp ngồi trên chiến xa, muốn liều mình mở một con đường sống, kết quả bị quân Tề bao vây, rốt cuộc mất mạng.
Quân Tề thừa thắng phản công, Cả nước Tề chấn động. Tướng sĩ và bách tính ở một số nơi bị nước Yên chiếm lĩnh đã lần lượt nổi dậy giết tướng nước Yên, nghinh đón Điền Đan. Đội quân Điền Đan đánh đến đâu, bách tính nơi đó đều hưởng ứng, chưa đầy mấy tháng đã thu phục lại hơn 70 toà thành mà đã bị  nước Yên và 4 nước Tần, Triệu, Hàn, Nguỵ chiếm lĩnh. Điền Đan nghinh đón Tề Tương Vương từ thành Cử trở về Lâm Tri, nước Tề từ chỗ dường như sắp diệt vong đã khôi phục trở lại.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 17/7/2017

Nguyên tác Trung văn
ĐIỀN ĐAN XẢO BỐ HOẢ NGƯU TRẬN
田单巧布火牛阵
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Hải Kiều quảng cáo hữu hạn công ti biên soạn
Chu Hải xuất bản xã, 2006
Previous Post Next Post