Dịch thuật: Cù Phụ sơn, Cú Dư sơn, Phù Ngọc sơn (Sơn hải kinh)
瞿父山  句余山  浮玉山
          又东三百七十里, 曰瞿父之山, 无草木, 多金玉.
          又东四百里, 曰句余之山, 无草木, 多金玉.
          又东五百里, 曰浮玉之山, 北望具区, 东望诸 ..... (*) 有兽焉, 其状如虎而牛尾, 其音如吠犬, 其名曰彘, 是食人. 苕水出于其阴, 北流注于具区. 其中多鮆鱼 (1).
                             (山海经 - 南山经)

CÙ PHỤ SƠN   CÚ DƯ SƠN   PHÙ NGỌC SƠN
          Hựu đông tam bách thất thập lí, viết Cù Phụ chi sơn, vô thảo mộc, đa kim ngọc.
          Hựu đông tứ bách lí, viết Cú Dư sơn chi sơn, vô thảo mộc, đa kim ngọc.
          Hựu đông ngũ bách lí, viết Phù Ngọc chi sơn, bắc vọng Cụ Khu, đông vọng chư ..... (*). Hữu thú yên, kì trạng như hổ nhi ngưu vĩ, kì âm như phệ khuyển, kì danh viết Trệ, thị thực nhân. Thiều thuỷ xuất vu kì âm, bắc lưu chú vu Cụ Khu. Kì trung đa Tễ ngư (1).
                                                              (Sơn hải kinh – Nam sơn kinh)

CÙ PHỤ SƠN, CÚ DƯ SƠN, PHÙ NGỌC SƠN
          Lại hướng về phía đông 370 dặm, có ngọn Cù Phụ sơn, núi này trọc, không có cây cỏ, nhưng lại có nhiều kim loại và ngọc.
          Lại hướng về phía đông 400 dặm, có ngọn Cú Dư sơn, núi này cũng không có cây cỏ, nhưng có nhiều kim loại và ngọc.
          Lại hướng về phía  đông 500 dặm, có ngọn Phù Ngọc sơn, phía bắc hướng về đầm Cụ Khu, phía đông hướng về sông Chư ..... Núi này có một loài thú, hình trạng giống hổ nhưng đuôi giống đuôi trâu, tiếng kêu của nó như tiếng chó sủa, tên là Trệ, nó ăn thịt người. Sông Thiều phát nguyên từ phía bắc của núi này, chảy về phía bắc đổ vào đầm Cụ Khu. Sông Thiều có nhiều cá Tễ.

Chú của nguyên tác
1- Tễ ngư 鮆鱼: tức cá (tễ) (trong Hán Việt tự điển của Thiều Chửu ghi là “cá đao” – ND), còn có tên là “Liệt ngư” 鮤鱼. Loài cá này đầu dài nhưng dẹt, con lớn dài khoảng hơn 1 xích.

Chú của người dịch
*- Ở đây là chữ có chữ bên trái và chữ bên phải, chưa biết đọc là âm gì.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 21/7/2017

Nguyên tác
CÙ PHỤ SƠN   CÚ DƯ SƠN   PHÙ NGỌC SƠN
瞿父山  句余山  浮玉山
Trong quyển
SƠN HẢI KINH
山海经
Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)
Cáp nhĩ Tân: Bắc phương văn nghệ xuất bản xã, 2013 
Previous Post Next Post