Dịch thuật: Nguồn gốc họ Tào

NGUỒN GỐC HỌ TÀO

          Về nguồn gốc họ Tào chủ yếu có 3 thuyết:
1- Xuất phát từ con cháu đời sau của Hoàng Đế 黄帝 tính Cơ .
 Thế kỉ 11 trước công nguyên, con Chu Văn Vương 周文王, em trai Chu Vũ Vương 周武王  là Chấn Đạc 振铎 được phong ở đất Tào , kiến đô ở Đào Khâu 陶丘 trở thành người được phong đầu tiên và cũng là thuỷ tổ của họ Tào.
2- Từ tính Chu đổi sang tính Tào.
 Nói đến nguồn gốc họ Tào, người ta thường liên hệ với họ Chu . Đó là do bởi họ Chu bắt nguồn từ nước Chu thời Chu , mà nước Chu vốn do họ Tào kiến lập. Huyền tôn Lục Chung 陆终 của Chuyên Húc 颛顼 sinh được 6 người con, người con thứ 5 là An được Chu Vũ Vương phong tại nước Chu . Quý tộc nước Chu thời cổ luôn lấy tên nước làm họ. Về sau, nước Chu bị nước Sở diệt, một bộ phận con cháu của An đổi sang họ (chu), một bộ phận đổi sang họ Tào. Con cháu của 2 chi này đều phát nguyên trong khu vực tỉnh Sơn Đông, cho nên Trung Quốc tảo kì, người họ Tào đều đến từ Sơn Đông.
3- Từ tộc khác, họ khác đổi sang họ Tào.
Như thời cổ bộ Đột Quyết 突厥  kiến lập có Khang Quốc, khoảng phía bắc và đông bắc của Ô Tư Biệt Khắc Tư Thản Tát Mã Nhĩ Hãn (1) 乌兹别克斯坦撒马尔罕 (1). Đương thời, chi thứ phân nhậm của Khang Quốc có nước Tào, lấy “Tào” làm họ có Tào Diệu Đạt 曹妙达 của Bắc Tề; trong “Chiêu Vũ cửu tính” 昭武九姓 của Tây Vực có họ Tào.
     Họ Tào ước chiếm 0,57% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 32. Vùng Tứ Xuyên, Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc có nhiều người họ Tào.

Danh nhân các đời
          Danh nhân họ Tào, tương đối sớm phải kẻ đến  võ sĩ Tào Quế 曹刿nước Lỗ thời Xuân Thu, kế đến là đại thần Tào Tham 曹参 đầu đời Hán, sau khi triều Hán kiến lập, Tào Tham được phong làm Bình Dương Hầu 平阳侯, từng giữ chức Tướng quốc nước Tề trong 9 năm. Còn như Tào Tháo 曹操, kì thực vốn họ Hạ Hầu 夏侯, do vì cha là Hạ Hầu Tung 夏侯嵩được Tào Đằng 曹腾 sủng ái nhận làm con nuôi, nên sau đổi sang họ Tào. Tào Tháo tự Mạnh Đức 孟德, chính trị gia, quân sự gia, thi nhân thời Tam Quốc. Năm Kiến An 建安 thứ nhất, Tào Tháo thống lĩnh phía bắc Trung Quốc, con là Tào Phi 曹丕 xưng đế, Tào Tháo được truy tôn là Vũ Đế; Tào Thực 曹植 là con Tào Tháo, thi nhân nổi tiếng. Đời Đường có thi nhân Tào Tùng 曹松; đầu đời Tống có danh tướng Tào Bân 曹彬; đời Nguyên có hoạ gia Tào Chi Bạch 曹之白; đời Minh có văn học gia Tào Học Kiểm 曹学检, học giả Tào Đoan 曹端, họ đều là những nhân vật mà mọi người đều biết. Đặc biệt cần phải nhắc đến một người đó là tác gia nổi tiếng đời Thanh, Tào Tuyết Cần 曹雪芹, ông đã để lại một di sản trân quý cho dân tộc Trung Hoa,  
danh tác Hồng lâu mộng 红楼梦.

Chú của người dịch
1- Ô Tư Biệt Khắc Tư Thản Tát Mã Nhĩ Hãn 乌兹别克斯坦撒马尔罕:
          Tát Mã Nhĩ Hãn 撒马尔罕 (Samarqand) là một trong những thành phổ cổ xưa ở khu vực Trung Á và cũng là thành phố trọng yếu trên con đường tơ lụa. Hiện Tát Mã Nhĩ Hãn 撒马尔罕 là cựu đô và là thành phố lớn thứ 2 của Uzbekistan (Ô Tư Biệt Khắc Tư Thản乌兹别克斯坦).

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 16/6/2017

Nguyên tác Trung văn
TÀO TÍNH UYÊN NGUYÊN
曹姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post