Dịch thuật: Nhất tiễn song điêu (thành ngữ)

NHẤT TIỄN SONG ĐIÊU
一箭双雕
MỘT MŨI TÊN TRÚNG HAI CON CHIM ĐIÊU

Giải thích:  một mũi tên băn trúng hai con chim điêu. Ý nói nhất cử lưỡng tiện.
Xuất xứ: Đường . Lí Diên Thọ 李延寿: Bắc sử - Trưởng Tôn Thịnh truyện 北史 - 长孙晟传

          Thời Nam Bắc triều, Bắc Chu có một danh tướng tên là Trưởng Tôn Thịnh 长孙晟, người Lạc Dương 洛阳. Ông rất tinh thông võ nghệ, giỏi về binh pháp, đặc biệt có tài bắn cung.
          Đương thời, thủ lĩnh Đột Quyết là Nhiếp Đồ 摄图 đến Bắc Chu cầu thân. Vị quân chủ Bắc Chu quyết định gả công chúa cho Nhiếp Đồ, đồng thời phái Trưởng Tôn Thịnh dẫn binh mã theo hộ tống công chúa đến Đột Quyết.
          Một lần nọ, Nhiếp Đồ và Trưởng Tôn Thịnh cùng nhau ra ngoài đi săn. Nhiếp Đồ ngẩng cao đầu, nhìn thấy trên bầu trời có hai con chim điêu đang giành nhau một miếng thịt. Để xem thử tài bắn cung của Trưởng Tôn Thịnh như thế nào, Nhiếp Đồ thuận tay đưa cung tên cho Trưởng Tôn Thịnh, mời ông bắn hai con chim điêu kia. Trưởng Tôn Thịnh nhận cung tên, giục ngựa chạy về phía trước, nhắm hai con chim điêu đang tranh nhau, đợi cơ hội buông tên. Một tiếng “phựt” vang lên, hai con chim điêu cùng rớt. Nhiếp Đồ không ngớt tán thưởng: “bắn hay! bắn hay!”
          Từ đó, lưu truyền lại thành ngữ “Nhất tiễn song điêu” này.
         
                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                 Quy Nhơn 15/5/2017

Nguyên tác Trung văn
NHẤT TIỄN SONG ĐIÊU
一箭双雕
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post