Dịch thuật: Giắt hốt kéo thuyền

GIẮT HỐT KÉO THUYỀN

          Hà Dị Vu 何易于 người triều Đường, từng giữ chức Huyện lệnh huyện Ích Mạo 益冒 tỉnh Tứ Xuyên 四川. Huyện Ích Mạo tại bờ nam cửa sông của Gia Lăng 嘉陵, hàng năm vào mùa xuân, cảnh sắc nơi đây rất đẹp. Hà Dị Vu cai trị, liêm chính yêu dân, khiến bách tính trên dưới trong huyện đều kính yêu.
          Mùa xuân năm nọ, nước sông ở Gia Lăng xanh biếc, hai bên bờ cây cỏ cũng xanh tươi, rất thích hợp du xuân. Thứ sử Thôi Phác 崔朴 dẫn nhiều ca nữ đến vui chơi, nhưng do bởi ở nơi đó tương đối nhiều vịnh, nước lại chảy xiết, thuyền của họ cần phải dùng sức người kéo mới có thể lướt trên mặt nước. Lúc bấy giờ đương vào mùa vụ bận rộn, nhiều người đang trồng dâu làm ruộng, không thấy nông dân nào nhàn tản. Thôi Phác không đếm xỉa gì, vào trong thành ép buộc nhiều người đến bên sông.
          Hà Dị Vu nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng không vui, nhưng vì Thôi Phác là cấp trên, lại không có cách gì. Ông nghĩ đi nghĩ lại, sau đó đem cây hốt của mình giắt vào bên hông, xắn quần lên cùng các thuyền phu đến bên sông kéo thuyền. Hà Dị Vu ra sức kéo, mồ hôi trên mặt trên người không ngừng nhỏ giọt, lưng cúi khom cơ hồ như chạm đất.
          Thôi Phác lúc bấy giờ đang uống rượu, bỗng nhiên nhìn thấy trong đám người trên bờ kéo thuyền có một người rất quen, liền sai người gọi đến.
          Thôi Phác nhận ra Hà Dị Vu, vô cùng kinh ngạc, hỏi:
- Ông làm sao cũng đến nơi đây?
Hà Dị Vu đáp rằng:
- Hiện đang là vụ xuân, mọi người đều tranh thủ thời gian cấy trồng, tôi đến đây kéo thuyền, có thể góp chút công sức.
Thôi Phác nghe qua, mặt bỗng sượng lại, vội quay về nhà.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 04/5/2017

Nguyên tác Trung văn
QUẢI HỐT DẪN THUYỀN
挂笏引船
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post