Dịch thuật: Thiên thoại (Tiếu lâm quảng kí)


天话
    一人说: “昨日某处, 天上跌下一个人来, 长十丈, 大二丈.或问之曰: 亦能说话否?答曰: 也讲几句.: 讲甚么话?: 讲天话.
                                       (笑林广记)

THIÊN THOẠI
          Nhất nhân thuyết: “Tạc nhật mỗ xứ, thiên thượng điệt há nhất cá nhân lai, trường thập trượng, đại nhị trượng.” Hoặc vấn chi viết: “Diệc năng thuyết thoại phủ?” Đáp viết: “Dã giảng kỉ cú.” Viết: “Giảng thậm ma thoại?” Viết: “Giảng thiên thoại.”
                                                                               (Tiếu Lâm Quảng Kí)

TIẾNG NHÀ TRỜI
          Có một anh chàng nói rằng: “Hôm qua ở nơi kia có một người từ trên trời rơi xuống, cao 10 trượng, bề ngang 2 trượng.” Có người hỏi anh ta: “Người đó có nói được không?” Anh chàng đáp rằng: “Cũng nói vài câu.” Người khác lại hỏi: “Người đó nói gì vậy?” Anh chàng đáp: “Người đó nói tiếng nhà trời.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Thiên thoại Mậu ngộ bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 26/4/2017

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post