Dịch thuật: Trận chiến Hán Trung

TRẬN CHIẾN HÁN TRUNG

          Năm 215, sau khi Tào Tháo 曹操 tiêu diệt thế lực Mã Siêu 马超, Hàn Toại 韩遂 ở tây bắc, lại tiêu diệt Trương Lỗ 张鲁 ở Hán Trung 汉中, chiếm cứ Hán Trung. Vùng Hán Trung tại Ích Châu 益州, Tào Tháo tiến quân đến Hán Trung, uy hiếp quyền thống trị Tứ Xuyên 四川của Lưu Bị 刘备. Do bởi vị trí địa lí của Hán Trung vô cùng quan trọng, nên phát sinh trận chiến tranh đoạt Hán Trung giữa Tào Tháo với Lưu Bị. Khi trận chiến tranh Hán Trung bắt đầu, Lưu Bị ở vào địa vị bất lợi, nhưng do bởi Lưu Bị giỏi ở chỗ đem nhân tố bất lợi hoá thành nhân tố có lợi, thành công giành được yếu địa quân sự là núi Định Quân 定军, từ đó giành được phần thắng lợi trên chiến trường, cuối cùng chiếm cứ Hán Trung, bức quân Tào thoái lui, giành được thắng lợi trên chiến trường, củng cố được sự thống trị Tứ Xuyên của mình.
          Đối với Lưu Bị Tào Tháo mà nói,  vị trí địa lí của Hán Trung đều vô cùng quan trọng. Nó là cửa ngõ đông bắc của Tứ Xuyên. Tào Tháo chiếm cứ Hán Trung có thể khiến phía bắc của Ích Châu có thể trấn giữ, điều này đối với việc Lưu Bị chiếm cứ Tứ Xuyên không lâu chắc chắn sẽ hình thành sự uy hiếp cực lớn; nếu Lưu Bị chiếm cứ Hán Trung, tiến thìcó thể tấn công quan trung, thoái thì có thể giữ Ích Châu. Nhân đó, Lưu Bị quyết tâm đoạt Hán Trung về tay mình.
          Năm 217, Lưu Bị đích thân thống lĩnh quân chủ lực tấn công Hán Trung, Chư Cát Lượng 诸葛亮 ở lại trấn giữ Thành Đô 成都, phụ trách cung ứng quân nhu. Đại quân Lưu Bị tấn công Dương Bình quan 阳平关, muốn công hạ yếu điểm chiến lược này. Lưu Bị tuyển cả vạn tinh binh luân phiên công chiến, trước sau vẫn chưa được. Hai bên giằng co tại Dương Bình quan hơn một năm.
          Tháng Giêng năm 219, trải qua sự chuẩn bị và lập kế hoạch, Lưu Bị quyết định hành động để làm thay đổi cục diện giằng co trường kì. Lưu Bị dẫn quân rời địa thế hiểm yếu, phòng thủ nghiêm mật Dương Bình quan, phía nam vượt Hán thuỷ, men theo sơn địa ở bờ nam tiến về phía đông, chiếm lấy núi Định Quân, một yếu địa quân sự. Núi Định Quân là cửa ngõ phía tây Hán Trung, địa thế hiểm yếu, Lưu Bị chiếm lĩnh núi Định Quân liền mở ra con đường thông đến Hán Trung, đồng thời uy hiếp sự an toàn của cánh quân Tào Tháo ở Dương Bình quan.
          Để nhăn chận Lưu Bị tiến quân lên phía bắc, quân Tào xây doanh trại giữa bờ nam Hán thuỷ với núi Định Quân, dựng vòng vây, lập lộc giác 鹿角 (loại công sự phòng ngự có dạng hàng rào). Lưu Bị ban đêm đánh doanh trại quân Tào, thiêu cháy lộc giác. Hạ Hầu Uyên 夏侯渊 sai Trương Cáp 张郃 giữ mặt đông, bản thân dẫn khinh kị đi cứu mặt nam. Quân Lưu Bị lại đánh gấp mặt đông, đồng thời phái Hoàng Trung 黄忠 đem tinh binh mai phục chỗ hiểm yếu giữa phía đông và phía nam. Hoàng Trung ngồi cao nhìn xuống, dĩ dật đãi lao, rồi đột nhiên công kích Hạ Hầu Uyên. Quân Hạ Hầu Uyên không hề phòng bị, bị đánh bại tháo chạy. Bản thân Hạ Hầu Uyên cũng bị Hoàng Trung chém chết, Trương Cáp dẫn quân lui về Dương Bình quan.
          Sau khi Hạ Hầu Uyên chết, quân Tào do Trương Cáp thống lĩnh. Tào Tháo được tin chiến trường Hán Trung thất lợi, đích thân dẫn quân chủ lực từ Trường An 长安 ra Tà Cốc 斜谷, nhanh chóng đến tiền tuyến Dương Bình quan cứu viện Hán Trung. Lúc này, quân Thục thắng lợi sĩ khí dâng cao, Lưu Bị thông qua cuộc chiến giành núi Định Quân biến cục diện bị động thành cục diện chủ động. Sau khi đợi quân Tào đến Hán Trung, Lưu Bị lợi dụng địa hình có lợi, trấn giữ nơi hiểm yếu mà không quyết chiến với quân Tào. Đồng thời, Lưu Bị sai du binh quấy rối hậu phương quân Tào, cướp lương thảo, chặn giao thông. Quân Tào công hiểm không thắng, muốn đánh cũng không được, lương thảo thiếu, quân tâm hoảng loạn, binh sĩ không có ý chí chiến đấu, bỏ trốn cũng không ít. Sau hơn một tháng, Tào Tháo không thể không bỏ Hán Trung, toàn quân rút về quan trung. Lưu Bị chiếm cứ được Hán Trung như mong muốn, chẳng bao lâu, sai Lưu Phong 刘丰, Mạnh Đạt 孟达 công thủ Phòng Lăng 房陵 (nay là huyện Phòng Hồ Bắc 湖北), Thượng Dung 上庸 (nay là phía tây nam Sơn Trúc 山竹Hồ Bắc 湖北) ở phía đông quận Hán Trung, thế lực được mở rộng và củng cố. Trong trận chiến tranh đoạt Hán Trung, Lưu Bị giành toàn thắng.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 30/3/2017

Nguyên tác Trung văn
HÁN TRUNG CHI CHIẾN
 汉中之战
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post