Dịch thuật: Tống Mục Công dĩ thoái vi tiến

TỐNG MỤC CÔNG DĨ THOÁI VI TIẾN

          Năm 729 trước công nguyên (Tống Tuyên Công 宋宣公 năm thứ 19), Tống Tuyên Công lúc bệnh nặng có dặn rằng:
          - Cha chết đi con sẽ kế thừa, anh chết đi sẽ đến lượt em, đó là nguyên tắc thông hành trong thiên hạ. Cho nên, sau khi ta qua đời, nhất định phải để người anh em ta kế vị.
          Tuyên Công không lập con mình là Dữ Di 与夷 mà để cho em là Hoà kế vị, hiển nhiên là người em lúc bấy giờ càng có thế lực. Cuối cùng, Hoà kế vị, trở thành Tống Mục Công 宋穆公.
          Năm 720 trước công nguyên ( Tống Mục Công năm thứ 9), khi Mục Công bệnh nặng, căn dặn Đại tư đồ Khổng Phủ Gia 孔父嘉 (tiên nhân của Khổng  Tử 孔子) rằng:
          - Ban đầu, tiên quân đem quân vị truyền cho ta, không để cho thái tử Dữ Di kế vị, việc đó ta ghi nhớ mãi trong lòng. Sau khi ta qua đời, các khanh nhất định để Dữ Di kế vị.
          Khổng Phủ Gia đáp rằng:
          - Quần thần đều muốn để cho con của ngài là Phùng kế vị.
          Tống Mục Công không bằng lòng, đưa công tử Phùng đến nước Trịnh, tránh mâu thuẫn. Dữ Di kế vị, trở thành Tống Thương Công 宋殇公.
          Vất vả lắm Tống Thương Công mới có được quân vị, nhưng năm nào cũng đánh trận, dân chúng rất bất mãn. Quan Tư mã phụ trách quân sự Khổng Phủ Gia có một người vợ xinh đẹp, bị đại phu Hoa Đốc 华督 nhìn thấy. Hoa Đốc tạo ra dư luận rằng, chính do bởi Khổng Phủ Gia mà nước Tống luôn bị chiến tranh, đồng thời lập tức ra tay giết chết Khổng Phủ Gia, cướp lấy người vợ xinh đẹp của Khổng Phủ Gia. Tống Thương Công cả giận, Hoa Đốc lo cho vận mệnh của mình, muốn giết Thương Công, rước con của Tống Mục Công là công tử Phùng đang tị nạn ở nước Trịnh về lại nước Tống lên ngôi. Cuối cùng, Mục Công đã dùng thủ đoạn chính trị dĩ thoái vi tiến, đạt được kết cục như dự định.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 08/3/2017

Nguyên tác Trung văn
TỐNG MỤC CÔNG DĨ THOÁI VI TIẾN
宋穆公以退为进
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post