Sáng tác: Bên thápBÊN THÁP
Bóng tháp ngả dần phía núi
Cuối mùa hoa vẫn ngát hương
Lặng chút quãng đường giong ruổi
Đông qua Xuân mới lạ thường

Vẫn cánh chim chao đầu gió
Vàng phai mấy độ tà dương
Năm tháng đâu dừng trước ngõ
Thời gian cứ trổ bên đường

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                           Quy Nhơn 07/01/2017
Previous Post Next Post