Dịch thuật: Truyền thuyết Thập Sát Hải (tiếp theo)

TRUYỀN THUYẾT THẬP SÁT HẢI
(tiếp theo)

          Hoàng đế đang ở trên điện đợi Thẩm Vạn Tam, tên quan vào bẩm báo hoàng đế, nói rằng:
          - Phụng chỉ bắt được Thẩm Vạn Tam, hiện đang chờ ngoài điện.
          - Dẫn hắn vào đây.
          Thẩm Vạn Tam lên điện yết kiến hoàng đế, hoàng đế nhìn Thẩm Vạn Tam, trong lòng lẩm bẩm: Chính là lão già nghèo này sao? Ông ta là Hoạt tài thần? không thể tin được. Bắt sai, không thả sai, đó là quy củ, thử hỏi hắn xem sao:
          - Nhà người tên là Thẩm Vạn Tam phải không?
          - Thần tên là Thẩm Vạn Tam.
          - Nhà ngươi biết chỗ nào có vàng, chỗ nào có bạc phải không?
          Thẩm Vạn Tam đáp rằng:
          - Thần không biết
          - Không biết à?
          - Thần không biết.
          Hoàng đế sốt ruột
          - Nhà ngươi không biết chỗ nào có vàng chỗ nào có bạc, thế thì tại sao nhà ngươi là Hoạt tài thần?
          Thẩm Vạn Tam đáp rằng:
          - Đó là người khác gọi thần, thần không phải là Hoạt tài thần.
          Hoàng đế nổi giận, đập án, nói rằng:
          - Nhà ngươi yêu ngôn hoặc chúng, nhà ngươi là yêu quái.
          Hoàng đế dặn võ sĩ, rồi bảo:
          - Kéo tên yêu quái này ra đánh cho ta.
          Võ sĩ kéo Thẩm Vạn Tam xuống điện đánh. Khi Thẩm Vạn Tam bị đánh, miệng vẫn còn kêu:
          - Tôi không phải là yêu quái, đừng đánh.
          Võ sĩ bảo:
          - Chỉ cần ông nói ra chỗ nào chôn vàng bạc thì sẽ không bị đánh.
          Thẩm Vạn Tam nói lớn:
          - Tôi không biết chỗ nào chôn vàng bạc cả!
          - Không biết thì đánh.
          Đánh  đến mức thịt da Thẩm Vạn Tam mềm nhũn, máu đổ ra. Lúc bấy giờ Thẩm Vạn Tam hét lên:
          - Đừng đánh nữa! Tôi biết chỗ nào có vàng.
          Võ sĩ dừng tay, hồi bẩm với hoàng đế, hoàng đế bảo rằng:
          - Dẫn hắn đi đào, đào không có vàng, đánh tiếp.
          Thẩm Vạn Tam đưa quan binh đến một khoảng đất trống, chỉ xuống bảo rằng:
          - Các ông đào chỗ này đi.
          Quả nhiên, đào được một hầm bạc, người kể chuyện, kể rất chi tiết, nói là được 10 hầm bạc, một hầm là 48 vạn lượng, tổng cộng 480 vạn lượng. Thành Bắc Kinh tu sửa được, chỗ chôn bạc thành một cái hầm lớn, hầm lớn này sau có nước, gọi là “Thập Diếu Hải” 十窖海.
          Sau khi thành Bắc Kinh tu sửa xong, hoàng đế lòng tham chưa dứt, muốn được có nhiều vàng hơn nữa, nhiều bạc hơn nữa, bèn cho bắt Hoạt tài thần đến. Lúc này, hoàng đế càng hung ác hơn, trông thấy Thẩm Vạn Tam lập tức trừng mắt, lớn tiếng nói với võ sĩ:
          - Đánh tên yêu quái này cho ta, đánh không ra 9 chum vàng, 18 hầm bạc của hắn là không được.
Thẩm Vạn Tam lại bị đánh đến thừa sống thiếu chết, đánh đến mức chịu không nỗi, liền đưa quan binh đi, ra khỏi An Định môn 安定门, đi về phía bắc một đoạn không xa lắm, lại đến một khoảng đất trống. Thẩm Vạn  Tam bảo rằng:
        - Nơi đây có 9 chum vàng, 18 hầm bạc, nhưng phải có chìa khoá mở hầm, chìa khoá là gì? Là hoa mã lan 马兰, các ông tìm đi.
          Quan binh nghĩ rằng: nơi đồng trống, không có hoa mã lan sao?  Tên quan hạ lệnh:
          - Mau tìm hoa mã lan.
          Nói ra cũng lạ, khoảng đất trống không đó, ngay cả một mầm mã lan cũng không có. Lúc bấy giờ tên quan phát giận, lớn tiếng hét Thẩm Vạn Tam:
         - Nhà người là tên yêu quái đánh không chết, nhà ngươi biết nơi đây không có hoa mã lan, lại gạt bảo rằng hoa mã lan là chìa khoá mở 9 chum 18 hầm. Nhà người không muốn sống nữa à. Đi! Chúng ta đi gặp hoàng đế.
          Quan binh dẫn Thẩm Vạn Tam đến chỗ hoàng đế. Hoàng đế biết chuyện càng giận, hét lên:
          - Đem tên yêu tặc này đánh chết cho ta.
          Võ sĩ nhìn sắc mặt hoàng đế, đánh Thẩm Vạn Tam từng trận từng trận. Bọn chúng mong Thẩm Vạn Tam nói ra chìa khoá 9 chum 18 hầm để hoàng đế vui mừng. Không ngờ, số của Thẩm Vạn Tam lớn, một trận lại một trận, chịu  không nỗi, chỉ nghe la lên một tiếng! Hai mắt Thẩm Vạn Tam nhắm lại, hai chân duỗi ra, Hoạt tài thần biến thành Tử tài thần. Chìa khoá 9 chum 18 hầm cuối cùng tìm không được. Về sau, khoảnh đất đó trở thành quân trường luyện binh của hoàng đế, cũng không tìm được chìa khoá. Hiện tại, nơi khoảng đất đó đã cất lầu, cũng không tìm được chìa khoá. Nhưng đến ngày nay, mọi người vẫn còn nói quân trường luyện binh không có hoa mã lan, không có hoa mã lan thì mở không được 9 chum 18 hầm.

                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                      Quy Nhơn 13/01/2017

Nguyên tác Trung văn
THẬP SÁT HẢI ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
什刹海的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post