Dịch thuật: "Thiên tự văn" được biên soạn như thế nào“THIÊN TỰ VĂN” ĐƯỢC BIÊN SOẠN NHƯ THẾ NÀO

          Thiên Tự Văn 千字文 được biên soạn vào đời Lương Vũ Đế 梁武帝 thời Nam Triều, đến nay đã có hơn 1500 lịch sử. Lương Vũ Đế Tiêu Diễn 萧衍  học vấn uyên bác, có sở trường về văn học lại yêu thích thư pháp. Đối với thư pháp của Vương Hi Chi 王羲之, Lương Vũ Đế vô cùng hâm mộ, ông sai người từ những bút tích của Vương Hi Chi chọn ra 1000 chữ khác nhau, đồng thời sai Tán kị thường thị là Chu Hưng Tự 周兴嗣 dựa vào hình thức luật thơ tứ ngôn, đem 1000 chữ đó liên kết lại thành một bài văn thông tục, gọi là Thiên Tự Văn. Nội dung của Thiên Tự Văn có liên quan đến nhiều phương diện như: tự nhiên, xã hội, lịch sử, luân lí, giáo dục, tiện cho việc giáo dục đối với lớp vỡ lòng.
          Theo truyền thuyết, Chu Hưng Tự chỉ trong một đêm, đem 1000 chữ biên soạn thành, ngày hôm sau, khi gà vừa gáy sáng, râu tóc của ông đều bạc trắng. Có thể thấy, ông đã dốc hết tinh lực, toàn tâm toàn ý biên soạn bộ Thiên Tự Văn.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 30/12/2016

Nguồn
VĂN NGÔN VĂN TOÀN GIẢI
文言文全解
Chủ biên: Thẩm Diễm Xuân 沈艳春
            Đô Hưng Đông 都兴东
             Hà Thục Quyên 何淑娟
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2003.
Previous Post Next Post