Dịch thuật: Chính biến ở nước Vệ

CHÍNH BIẾN Ở NƯỚC VỆ

          Năm 719 trước công nguyên (Vệ Hoàn Công 卫桓公 năm thứ 16), tại nước Trịnh, Tống, Tấn xuất hiện đồng thời động loạn chính trị, quân thần nước Vệ cũng không được yên. Tại các nước lúc bấy giờ, mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở chỗ tranh đoạt ngôi vị. Sự đấu tranh phức tạp giữa anh em, chú cháu, và cả các người con với nhau, biểu hiện ở mức độ khốc liệt mà trước đó chưa từng có.
          Năm 733 trước công nguyên (Vệ Hoàn Công năm thứ 2), Vệ Hoàn Công ghét người em khác mẹ là Châu Hu 州吁 ngang ngược tàn ác, nên đã đuổi ra khỏi nước Vệ. Châu Hu đương nhiên không phục, tại nước ngoài tích cực phát triển lực lượng, tập trung đồng đảng đào vong ở nước ngoài, phát động tập kích bất ngờ, giết chết Vệ Hoàn Công, tự lên ngôi vị. Nhưng, do bởi luôn xem thường mọi người, sau khi soán vị lên ngôi, Châu Hu không được người trong nước tín nhiệm và ủng hộ. Ông phát động can qua, thanh toán mối thù cũ với nước Trịnh. Thời Kì Châu Hu đào vong không được nước Trịnh lấy lễ đãi ngộ, sau khi đoạt ngôi vị mưu tính công phạt nước Trịnh. Lúc bấy giờ, con của Tống Mục Công 宋穆公 là công tử Phùng đang ở nước Trịnh, Châu Hu sớm biết đối với nước Tống bất lợi nên đã động viên nước Tống cùng phạt Trịnh, còn nước Trần và nước Thái lại có quan hệ rất tốt với nước Vệ. Thế là, 4 nước liên hiệp đánh Trịnh. Đánh luôn 5 ngày mà không được kết quả gì bèn tạm thời lui binh. Sau đó chẳng bao lâu, vì muốn tiêu diệt nước Tống của công tử Phùng nên đã thỉnh cầu nước Lỗ phát binh phối hợp. Liên quân 5 nước tấn công nước Trịnh, đánh bại bộ binh nước Trịnh, cướp đoạt mùa màng nước Trịnh. Liên quân đánh Trịnh lần đó, đã mở đầu cho các nước liên hợp lẫn nhau, công phạt lẫn nhau ở thời Xuân Thu.
          Trong nội bộ nước Vệ, do bởi Châu Hu kiêu ngạo ngang ngược không ngừng dùng binh, giới quý tộc đối với ông ta rất phản cảm. Châu Hu bảo đồng đảng của mình là Thạch Hậu 石厚 hướng đến cha của mình là Thạch Thác 石碏 xin kế sách. Thạch Thác trước giờ không ưa Châu Hu, bèn hiến kế nói rằng, nếu đi triều bái Chu Hoàn Vương, được Chu thiên tử tiếp kiến, thì địa vị của Châu Hu sẽ được coi là hợp pháp. Đương thời, Trần Hầu quan hệ tốt với Chu Vương, Thạch Thác liền kiến nghị Châu Hu trước tiên đi gặp Trần Hầu để khai thông. Sau khi Châu Hu và Thạch Hậu đến nước Trần, Thạch Thác sai người đem việc Châu Hu đoạt quyền nói lại với Trần Hầu. Hoá ra, Vệ Hoàn Công và Châu Hu là anh em khác mẹ, mẹ của Hoàn Công chính là con gái của Trần Hầu. Như thế, Trần Hầu liền bắt Châu Hu áp giải về nước Vệ. Người nước Vệ giết chết Châu Hu, Thạc Thác cũng xử tử người con của mình là Thạch Hậu.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 28/12/2016

Nguyên tác Trung văn
VỆ QUỐC ĐÍCH CHÍNH BIẾN
卫国的政变
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post