Dịch thuật: Trứng gà và tấm chăn

TRỨNG GÀ VÀ TẤM CHĂN

          Dân gian huyện Hi Thuỷ 浠水 tỉnh Hồ Bắc 湖北 có lưu truyền câu chuyện về một người thông  minh. Người này tên là Lưu Tam Hầu Tử 刘三猴子. Nhà anh ta rất nghèo, nhưng anh ta lại giỏi việc đi kiện.
          Có một lần, Lưu Tam Hầu tử đi đến Hà Nam thăm bà con, khi đến Vũ Thắng Quan 武胜关 thì trời tối, nên tìm đến một quán trọ nhỏ bên đường. Buổi cơm tối, anh ta gọi một bát mì với trứng gà. Mì bưng lên, nhìn thấy trứng gà quá nhỏ liền hỏi chủ quán sao vậy. Chủ quán bảo rằng trứng do con gà nhỏ đẻ cho nên nhỏ. Lưu Tam Hầu Tử là người thông minh, biết là do chủ quán ăn bớt, nên có ý muốn báo thù.
          Hôm sau trời vừa sáng đã lên đường, Lưu Tam Hầu Tử lấy tấm chăn của quán trọ cuộn lại, vác trên lưng ra đi. Chủ quán ngăn lại, không để cho anh ta lấy tấm chăn. Lưu Tam Hầu Tử quyết lấy cho được, còn kêu to lên:
          - Cướp ! cướp chăn của tôi!
          Chủ quán sốt ruột, bảo rằng:
          - Mầy dân Hà Bắc không biết lí lẽ, lấy tấm chăn của tao còn muốn đi kiện! Đi, đi, đi, đi đến phủ Tín Dương 信阳 kiện quan.
          Do bởi vùng Vũ Thắng Quan nằm ở giáp giới giữa Hà Nam và Hồ Bắc, có người lên phủ Vũ xương 武昌 kiện, có người lên phủ Tín Dương kiện, nha môn các nơi thường sẽ bênh vực cho người của địa phương mình. Lưu Tam Hầu Tử không sợ quan lão gia của phủ Tín Dương tư riêng làm tệ, hai người kéo nhau đến nha môn phủ Tín Dương.
          Trước công đường, mỗi người đều nói tấm chăn là của mình. Lưu Tam Hầu Tử hỏi chủ quán:
          - Ông nói tấm chăn là của ông, vậy chớ ông có chứng cứ gì không?
          Chủ quán đớ người ra, không nói được lời nào. Ông ta hỏi ngược lại:
          - Thế mầy có chứng cứ gì nói tấm chăn là của mầy?
          Lưu Tam Hầu Tử đáp rằng:
          - Trước khi đi, để đề phòng kẻ xấu, mẹ tôi đã thêu tên tôi lên tấm chăn.
          Quan lão gia cho người kiểm tra, quả nhiên nơi góc chăn có thêu 4 chữ “Lưu Tam Hầu Tử”.
          Chủ quán vẫn chưa rõ chuyện gì, tại sao chăn của mình là có thêu tên của nó, thì đã nghe Lưu Tam Hầu Tử nói:
          - Đại nhân, theo luật của bản triều, tham ô tài vật của người khác đáng bị đánh 40 gậy.
          Quan lão gia vốn muốn bênh người của địa phương mình, nhưng nghe nói người này là cao thủ Lưu Tam Hầu Tử nổi tiếng đi kiện nên không dám, đành sai đánh 40 gậy.
          Cuối cùng, chủ quán bò ra khỏi nha môn, Lưu Tam Hầu Tử đi trước, đem tấm chăn trả lại cho chủ quán, nói rằng:
          - Tôi không cần tấm chăn của ông, trả lại cho ông đây. Do bởi hôm qua ông ăn bớt trứng gà của tôi, cho nên tôi cho ông một bài học. Từ nay về sau buôn bán làm ăn, chớ có để tôi nghe sự việc như thế này lần nữa.
          Nói xong sải bước ra đi. Hoá ra, nửa đêm hôm trước, Lưu Tam Hầu Tử tìm kim chỉ của chủ quán, suốt đêm thêu tên của mình lên tấm chăn, cho nên mới thắng kiện.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 09/11/2016Previous Post Next Post