Dịch thuật: Nước Tần vinh dự đảm nhiệm việc lớn

NƯỚC TẦN VINH DỰ ĐẢM NHIỆM VIỆC LỚN

          Điều kiện khách quan để thống nhất trung nguyên tuy đã chín mùi, nhưng đại nghiệp thống nhất cuối cùng do nước Tần hoàn thành, đây không chỉ là sự ngẫu nhiên của lịch sử. Trong 7 nước thời Chiến Quốc, nước có tư cách nhất vinh dự đảm nhiệm việc lớn nhất định phải là Tần.
          Thuỷ Hoàng không phải là “kẻ áo vải làm thiên tử”, mà là “từ ngàn cỗ xe  mà được thiên hạ”, có gia thế hiển hách, xuất thân thế gia công vương, có giáp trụ bá vương. Lịch sử phát tích về chính trị của tiên nhân Doanh Tần, đã cung cấp cho Thuỷ Hoàng một di sản chính trị cực kì phong phú. Nước Tần nối đời khổ tâm kiến tạo mấy trăm năm, theo quốc lực đi lên, không ngừng thôn tính các nước, cương thổ nhanh chóng mở rộng. Đến năm 246 trước công nguyên khi Doanh Chính lên ngôi, bao gồm lãnh thổ vốn có của Tần, cương vực của Tần đã mở rộng, đông đến trung bộ Hà Nam, tây đến Cam Túc, nam đến Tứ Xuyên, Ngạc Tây, bắc đến trung bộ Sơn Tây. Một đất nước đường hoàng to lớn, khác xa với lúc ban đầu dựng nước. Vốn không được đại quốc Sơn Đông nhìn đến, nước Tần đã trở thành một nước không nước nào có thể địch lại.
          Từ trận chiến Trường Bình 长平 chúng ta có thể thấy, trận Trường Bình là một cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất thời Chiến Quốc, cũng là trận chiến nổi tiếng chết nhiều trong lịch sử chiến tranh cổ đại của Trung Quốc. Năm 262 trước công nguyên, Tần bao vây vùng Thượng Đảng 上党 của nước Hàn, Quận thú Phùng Đình 冯亭 không chịu hàng Tần, dâng đất cho Triệu, dẫn đến trận chiến Trường Bình (nay là tây bắc Cao Bình 高平 Sơn Tây 山西) mà trước đó chưa từng có. Đầu tiên, nước Tần chưa có chiếm đất, lão tướng nước Triệu là Liêm Pha 濂颇 kiên thủ Trường Bình đến 3 năm. Năm 260 trước công nguyên, quân Tần dùng kế phản gián thành công, phao tin lão tướng Liêm Pha đã già yếu, sớm muộn gì cũng đầu hàng, người mà quân Tần sợ chỉ có Triệu Quát 赵括 con của danh tướng Triệu Xa 赵奢. Triệu Hiếu Vương 赵孝王 hôn dung, không nghe theo lời khuyên của Lạn Tương Như 蔺相如 và vợ Triệu Xa, cứ dùng Triệu Quát làm tướng thay thế Liêm Pha. Tần Chiêu Vương 秦昭王 thấy kế phản gián thành công, bí mật cho Bạch Khởi 白起 thiện chiến làm Thượng tướng quân. Triệu Quát nhắm mắt dẫn đại quân xuất kích, Bạch Khởi giả thua thoái lui, sai binh hai lộ tập kích con đường phía sau, vây khốn quân Triệu. Quân Triệu cố thủ 46 ngày không phá được vòng vây, binh khí cạn, lương thực hết, sĩ tốt tự tàn sát lẫn nhau, Triệu Quát không cam tâm ngồi chờ chết, đích thân dẫn tinh binh đột phá vòng vây, cuối cùng bị quân Tần bắn chết. Quân Triệu như rắn mất đầu, quân tâm đại loạn, bị bức đầu hàng. Bạch Khởi sợ hàng quân tạo phản, đem hơn 40 vạn quân Triệu chôn sống. Cuối thời Chiến Quốc, các nước nối nhau suy yếu, chỉ có nước Triệu tương đối mạnh. Sau cuộc chiến này, địa vị nước Triệu tụt xa ngàn trượng. Tần Vương Doanh Chính noi theo công nghiệp của tiên vương, tuy lên ngôi lúc thiếu niên, nhưng lúc bấy giờ nước Tần đã là “đất đai mấy ngàn dặm, binh lính trên trăm vạn, hiệu lệnh thưởng phạt khác với thiên hạ”. Chính là thời khắc tốt đẹp để Doanh Chính thực hiện ý đồ to lớn, trận chiến kiêm tính kinh tâm động phách sắp được vén màn.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 05/9/2016

Nguyên tác Trung văn
VINH ƯNG ĐẠI NHẬM
荣膺大任
Trong quyển
THỐNG NHẤT VƯƠNG TRIỀU ĐÍCH ĐẢN SINH – TẦN
统一王朝的诞生 -
Chủ biên: “Đồ thuyết Trung Quốc lịch sử”
Trường Xuân - Cát Lâm xuất bản tập đoàn hữu hạn trách nhiệm công ti, 2006
Previous Post Next Post