Dịch thuật: Giảo tuế (Tiếu lâm quảng kí)较岁
    一人新育女, 有以两岁儿来议亲者, 其人怒曰: 何得欺我! 吾女一岁, 他子两岁, 若吾女十岁, 渠儿二十岁矣, 安得许此老婿!妻谓夫曰: “汝算差矣! 吾女今年虽一岁, 等到明年此时, 便与彼儿同庚, 如何不许?”
                                  (笑林广记)

GIẢO TUẾ
          Nhất nhân tân dục nữ, hữu dĩ lưỡng tuế nhi lai nghị thân giả, kì nhân nộ viết: “Hà đắc khi ngã! Ngô nữ nhất tuế, tha tử lưỡng tuế, nhược ngô nữ thập tuế, cừ nhi nhị thập tuế hĩ, an đắc hứa thử lão tế!” Thê vị phu viết: “Nhữ toán sai liễu! Ngô nữ kim niên tuy nhất tuế, đẳng đáo minh niên thử thời, tiện dữ bỉ nhi đồng canh, như hà bất hứa?”
                                                                                    (Tiếu lâm quảng kí)

SO TUỔI
          Nhà nọ vừa mới sinh được một con gái, có người đến cầu thân cho con trai 2 tuổi của mình. Người nọ cả giận nói rằng: “Sao lại khinh ta vậy! Con gái ta 1 tuổi, con trai họ 2 tuổi, nếu đến lúc con gái ta 10 tuổi, thì con trai họ đã 20 tuổi rồi, sao có thể gả cho thằng rể già được!” Bà vợ nói với chồng rằng: “Ông tính sai rồi! Con gái chúng ta tuy năm nay mới 1 tuổi, đợi đến  năm sau, lúc đó nó cùng tuổi với thằng nọ, sao mà không gả được?”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Giảo tuế  Thù bẩm bộ
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 23/8/2016

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post