Dịch thuật: Thích Ca Mâu Ni PhậtTHÍCH CA MÂU NI PHẬT

          Đức Thích Ca Mâu Ni 释迦牟尼 là vị Phật Đà xuất hiện trong lịch sử, đản sinh khoảng năm 563 trước công nguyên. Ngài vốn là vị vương tử tộc Thích Ca 释迦 ở Bắc Ấn Độ, tên Tất Đạt Đa . Kiều Đạt Ma 悉达多.乔达磨 (Siddhatha Gautama), sinh trong hoàng cung, không biết đến nỗi thống khổ chốn nhân gian.
          Năm Thích Ca Mâu Ni 28 tuổi, lần đầu tiên xuất cung, trên đường đi nhìn thấy người già, bệnh nhân và thi thể, vì nỗi thống khổ chốn nhân gian, Ngài bắt đầu cảm thấy nỗi bất an vây lấy.
          Về sau Ngài rời bỏ cuộc sống thế tục chốn hoàng cung, xa lìa vợ con, đi tìm căn nguyên của nỗi thống khổ trên thế gian này. Trải qua cuộc sống khổ hạnh nghiêm khắc nhưng không tìm ra kết quả vừa ý, cuối cùng Ngài đến dưới gốc cây bồ đề tĩnh toạ, trải qua thiền định tư duy, tịnh tuyệt ý niệm hư vọng, đồng thời sau khi đẩy lui được sự cám dỗ của ma quỷ, cuối cùng Ngài đã đại triệt đại ngộ, hiểu rõ bản chất của đau khổ. Từ đó, Ngài được tôn xưng là Phật Đà 佛陀 (Buddha), chính là người giác ngộ.
         Giáo nghĩa truyền pháp của đức Thích Ca Mâu Ni được quy kết thành “tứ Thánh đế” 四圣谛, do nhân quả nội dung hai bộ phận tổ thành:
          Khổ đế của tất cả chúng sinh đều nhân vì vô minh mà khởi dậy. Khổ đế thông qua bát chánh đạo như chánh hạnh, chánh ngữ, chánh tư duy... có thể li khổ đắc đạo, thoát li sinh tử luân hồi.
          Đức Thích Ca Mâu Ni năm 80 tuổi nhập niết bàn, trong lịch sử Ngài được tôn là người khai sáng Phật giáo.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 02/7/2016

Nguyên tác Trung văn trong
QUAN ÂM TIỂU BÁCH KHOA
观音小百科
Tác giả: Nhan Tố Tuệ 颜素慧
Trường Sa – Nhạc Lộc thư xã, 2002
Previous Post Next Post