Dịch thuật: Âm Trường Sinh bền chí tu đạo

ÂM TRƯỜNG SINH BỀN CHÍ TU ĐẠO

          Theo Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám 历世真仙体道通鉴:
          Âm Trường Sinh 阴长生 là người đời Hán, sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ ông đã coi thường danh lợi, đối với việc thăng quan phát tài không hề cảm thấy hứng thú. Ông sống một cuộc sống ẩn dật, chuyên tâm nghiên cứu đạo thuật, rất ít khi giao du với thế giới bên ngoài.
          Về sau Âm Trường Sinh nghe nói có một người tên Mã Minh Sinh 马明生 có tiên thuật trường sinh bất lão, thế là ông đi khắp các danh sơn để tìm, hi vọng sẽ học được tiên thuật. Tại núi Thái Hoà 太和 ở Nam Dương 南阳, Âm Trường Sinh cuối cùng gặp được Mã Minh Sinh. Để học được tiên thuật, Âm Trường Sinh đã làm các loại tạp dịch cho Mã Minh Sinh. Ông không sợ khổ, không sợ mệt, thậm chí còn xách giày cho Mã Minh Sinh. Mặc dù như thế, Mã Minh Sinh trước sau vẫn không dạy cho phương thuật thành tiên, cả ngày cứ cùng ông nói về chuyện thăng quan phát tài, làm thế nào để trồng hoa trồng rau, làm sao để hưởng thụ cuộc sống thế gian. Cứ như thế qua mười mấy năm, 12 người cùng đến học đạo với Âm Trường Sinh than vãn, trước sau lần lượt bỏ về, chỉ còn lại một mình Âm Trường Sinh không hề than oán, vẫn làm việc bên cạnh Mã Minh Sinh, hơn nữa ngày càng kính trọng Mã Minh Sinh. Động một tí là Mã Minh Sinh trách mắng, nhưng ông luôn thành tâm thành ý hư tâm tiếp nhận, còn không quên cảm ơn Mã Minh Sinh đã chỉ bảo.
          Lại qua 20 năm nữa. Một ngày nọ, Âm Trường Sinh và Mã Minh Sinh không có việc gì, đương lúc ngồi nhàn rỗi, Mã Minh Sinh hỏi Âm Trường Sinh:
          - Anh muốn học thuật trường sinh không?
          Âm Trường Sinh liền quỳ xuống trước mặt Mã Minh Sinh, nói rằng:
          - Nhân vì con được trời cao ân tứ, khiến thân thể giống như cỏ cây này có được sinh mệnh, con không thể không để tâm tới việc trời làm cho sinh mệnh
chết đi, nên luôn khổ tâm muốn truy cầu tiên đạo, chỉ mong trời ban cho sinh mệnh được trường sinh bất tử.
          Mã Minh Sinh nghe nói vô cùng cảm động, liền nói với Âm Trường Sinh:
          - Với ý  chí của anh, anh là người có thể đắc đạo.
          Thế là Mã Minh Sinh dẫn Âm Trường Sinh đến núi Thanh Thành 青城 luyện tiên đan.
          Mã Minh Sinh bảo Âm Trường Sinh lập đàn thề, nếu không sẽ không truyền cho thần đan pháp. Âm Trường Sinh thề tuân theo lời thầy dạy. Thế là Mã Minh Sinh đem phương pháp tu luyện Thái thanh kim dịch thần đan truyền cho Âm Trường Sinh. Sau khi truyền, Mã Minh Sinh dặn Âm Trường Sinh chú tâm tại nơi đây luyện đan, sau khi thành tiên nên cứu đời giúp người.
          Âm Trường Sinh tại núi Thanh Thành chuyên tâm tu luyện, cuối cùng luyện thành tiên đan. Sau khi uống tiên đan, Âm Trường Sinh trở thành vị tiên nhân Đạo giáo nổi tiếng

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 19/7/2016

Nguyên tác Trung văn
ÂM TRƯỜNG SINH KIÊN CHÍ TU ĐẠO
阴长生坚志修道
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post