Dịch thuật: Mười đại danh trà của Trung Quốc .....
 MƯỜI ĐẠI DANH TRÀ CỦA TRUNG QUỐC
 GỒM NHỮNG LOẠI NÀO

          Mười đại danh trà của Trung Quốc gồm:
1- Vũ Di Nham trà 武夷岩茶 ở núi Vũ Di 武夷 vùng Mân bắc 闽北.
2- Thiết Quan Âm 铁观音 ở huyện An Khê 安溪 vùng Mân nam 闽南.
3- Long Tỉnh trà 龙井茶 ở vùng núi phụ cận Tây hồ 西湖Hàng Châu 杭州.
4- Bích Loa Xuân 碧螺春 ở vùng núi Động Đình 洞庭 Thái hồ 太湖  huyện Ngô , Giang Tô 江苏
5- Hoàng Sơn Mao Phong 黄山毛峰 ở Hoàng sơn 黄山, An Huy 安徽.
6- Quân Sơn Ngân Châm 君山银针 ở đảo Thanh Loa 青螺 trong hồ Động Đình 洞庭.
7- Kì Môn Hồng trà 祁门红茶 ở núi huyện Kì Môn 祁门, An Huy安徽.
8- Lục An Qua Phiến 六安瓜片 ở núi Tề Vân 齐云 khu vực Lục An 六安, An Huy 安徽.
9- Tín Dương Mao Tiêm 信阳毛尖 ở núi Đại Biệt 大别 trong địa phận Tín Dương 信阳Nam 河南.
10- Đô Quân Mao Tiêm 都匀毛尖 ở núi Đô Vân 都云, châu tự trị của tộc Bố Y 布依 tộc Miêu Quý Châu 贵州.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 25/6/2016

Nguồn
ẨM TRÀ BẢO KIỆN 500 VẤN
饮茶保健 500
Biên soạn: Trần Huệ Trung 陈惠中, Trần Kiện Mẫn 陈健敏
     Trần Bân 陈斌, Trần Hiểu Thanh 陈晓清
Bắc Kinh: Nhân Dân quân y xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post