Ảnh: Chủng viện Làng Sông, Tuy PhướcNhà nguyện của Chủng việnBên trái Nhà nguyện Bên phải Nhà nguyện Hành lang Sân trước Chủng viện Mặt trước Chủng viện Bên trái Chủng viện Bên phải Chủng việnCổng Chủng việnPhía trước Chủng viện 

CHỦNG VIỆN LÀNG SÔNG
(thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)


CHỦNG VIỆN LÀNG SÔNG
     Chủng viện Làng Sông (trước đây gọi là Tiểu chủng viện Làng Sông) toạ lạc tại thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Về năm xây dựng, một số tài liệu cho là vào năm 1864, nhưng thực tế Chủng viện đã hoạt động trước đó khá lâu. Theo LM Gioan Võ Đình Đệ dẫn tư liệu cho biết, Tiểu chủng viện Làng Sông được Đức Cha Cuénot Thể thành lập sau Công nghị Giáo phận Đàng Trong (Công nghị này nhóm họp tháng 8/1841). Từ đó có thể kết luận rằng: Tiểu chủng viện Làng Sông được thành lập sau tháng 8/1841, sau đó vì bị cấm đạo, Tiểu chủng viện ngưng hoạt động từ năm 1862, đến năm 1864 thì hoạt động trở lại. 
      Chủng viện được Đức Cha Damien Grangeon Mẫn cho xây dựng lại năm 1925 theo thiết kế của Cha Dorgeville. Công trình khánh thành vào ngày 21/9/1927 và tồn tại đến ngày nay.
      Về tên gọi Lòng Sông hay Làng Sông?. Hiện người dân địa phương vẫn quen gọi là Nhà thờ Lòng Sông. Nhưng theo thông tin trên các trang web của hội, đoàn Thiên Chúa giáo của cựu chủng sinh từng học ở Chủng viện này, hết thảy đều gọi thống nhất là Tiểu Chủng viện Làng Sông. Như vậy tên gọi đúng của Chủng viện là "Làng Sông"
                                          (tư liệu tổng hợp)

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 29/6/2016
Previous Post Next Post