Dịch thuật: Nhân tâm như diện

NHÂN TÂM NHƯ DIỆN
人心如面

Giải thích: tư tưởng của một ai đó cũng giống như mặt mũi của họ, không giống với người khác được.
Xuất xứ: Xuân Thu . Tả Khâu Minh 左丘明: Tả truyện – Tương Công tam thập nhất niên 左传 - 襄公三十一年.

          Thời Xuân Thu, Tử Bì 子皮 nước Trịnh làm quan chấp chính, muốn dùng Doãn Hà 尹何, một người còn trẻ làm Đại phu vùng đất được phong của mình. Nhưng nhiều người cho rằng Doãn Hà lúc bấy giờ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, lại chưa từng làm quan, không có kinh nghiệm trị lí chính sự, nhất định không thể để cho đảm nhiệm chức vụ.
          Đại phu nước Trịnh phụ tá Tử Bì chấp chính là Tử Sản 子产 cũng cực lực phản đối sự kiện này, vì thế đi khuyên Tử Bì:
          - Ngài đề bạt Doãn Hà không có chút tài năng nào làm Đại phu, hi vọng sẽ đem lợi cho anh ta, kì thực là hại anh ta đó.
          Tử Sản thành khẩn giải thích cho Tử Bì nghe:
          - Ngài làm như thế, giống như bảo một người chưa từng biết cầm dao đi cắt thịt, e rằng anh ta cắt không được thịt, ngược lại cắt mất ngón tay của mình. Nếu ngài có một tấm gấm loại thượng hạng, lẽ nào ngài lại giao cho một người trước giờ chưa từng may qua quần áo để cắt may? Tấm gấm ngài không nỡ đem giao cho một người không có tay nghề, thì lẽ nào một chức quan lớn ngài lại giao cho một người không có kinh nghiệm đi quản lí?
          Lúc bấy giờ Tử Bì mới tâm phục khẩu phục, bái Tử Sản, cảm thán rằng:
          - Nếu ông không nhắc, ta vẫn không biết việc mình làm là hồ đồ. Ta từng nói qua, đại sự quốc gia, ông phải quản nhiều, còn việc trong nhà do ta quản lấy. Như hiện nay, từ nay về sau việc trong nhà ta cũng phải nghe lời ông thôi!
          Tử Sản khiêm tốn nói rằng:
          - Nhân tâm như diện, không ai giống ai. Tôi làm sao có thể thay ngài quản lí việc nhà của ngài?

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 30/5/2016

Nguyên tác Trung văn
 NHÂN TÂM NHƯ DIỆN
人心如面
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post