Dịch thuật: Việc phân phong và trị quốc của Chu Thành Vương

VIỆC PHÂN PHONG VÀ TRỊ QUỐC  CỦA CHU THÀNH VƯƠNG
         
          Khoảng năm 1054 trước công nguyên (năm Chu Thành Vương 周成王 thứ 10), khi Chu Thành Vương chính thức nắm quyền, phương đông đã ổn định, phương tây lại xuất hiện loạn lạc. Nước Đường ở bờ bắc Hoàng hà, theo truyền thuyết là do con cháu của Đế Nghiêu kiến lập, phát sinh phản loạn. Sau khi Thành Vương cử binh bình định cuộc phản loạn này, đã đem đất này phong cho  em trai là Thúc Ngu 叔虞. Cũng theo truyền thuyết, Thúc Ngu trong lịch sử đã có một vài thành tích về chính trị, ông trị lí vùng đất được phong rất rõ ràng. Về sau con của Thúc Ngu kế tục, đổi Đường thành Tấn , xưng là Tấn Hầu.
          Khoảng năm 1027 trước công nguyên, Chu Thành Vương lại đem đất Sở phong cho họ Hùng Dịch 熊绎, tiến một bước mở rộng thế lực của triều Chu đến phía tây nam. Chế độ phân phong kiến hầu do Chu Công 周公 chế định, ngay cả những công thần cùng với Vũ Vương 武王diệt nhà Thương, những nước do hậu duệ của đế vương các đời trước tiếp tục phụng tự, đã hình thành trên quốc thổ đầu đời Chu một mạng lưới thân sơ kiêm bị lấy người Chu làm nòng cốt. Điều này đối với sự thống trị và sự phát triển ổn định sau đó của người Chu ở thời kì đầu triều Tây Chu đã có tác dụng to lớn.
          Tề, Lỗ ở phía đông; Ngô, Sở ở phía nam; Yên, Tây ở phía bắc là nơi phát tích của người Chu, phân phong có Khang Thúc 康叔 ở Tấn, khu vực vốn là vương kì của triều Thương và vùng phụ cận có Vệ. Chu Thành Vương tại vị tổng cộng 37 năm, nhưng không có chính tích hiển hách, bởi chủ yếu ông kế vị lúc còn niên thiếu, đại bộ phận thời gian bị ước thúc bởi các lão thần như Chu Công, Thái Công và Thiệu Công. Đặc biệt thời Chu Công chuyên quyền, Thành Vương càng không dám tự mình quyết đoán. Cho nên, Chu Thành Vương trong lịch sử được xem như một vị đế vương rất giữ bổn phận. Tóm lại, thời Chu Thành Vương vẫn là thời đại thế nước phát triển đi lên.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 16/3/2016

Nguyên tác Trung văn
CHU THÀNH VƯƠNG ĐÍCH PHÂN PHONG HOÀ TRỊ QUỐC
周成王的分封和治国
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post