Dịch thuật: Truyền thuyết phi lai thạch

TRUYỀN THUYẾT PHI LAI THẠCH

          Tương truyền, thời Tống có một người thợ đá tên là Đan Phúc 单福, cả đời ông ta xây cho mọi người không ít những cây cầu, ông cũng muốn xây một cây cầu tại Giang Sơn 江山 nơi cổng làng quê mình, nhưng khổ nỗi không có người giúp. Đan Phúc có một người con gái thông minh xinh đẹp tên là Tiểu Giảo 小姣. Tiểu Giảo biết nỗi khổ tâm của cha, liền xin được tham gia. Nhưng vào núi sâu lấy đá, vận chuyển xa cả trăm dặm, rất khổ và mệt, thân con gái làm sao có thể chịu nỗi.
          Đan Phúc không bằng lòng. Tiểu Giảo quỳ trên đất van nài, Đan Phúc không biết làm sao đành gạt lệ gật đầu. Đan Phúc tìm 3 đồ đệ đến giúp, chẳng bao lâu bắt đầu làm việc. Do bởi việc mở núi vận chuyển đá khổ và mệt, đại đồ đệ và nhị đồ đệ lần lượt bỏ trốn. Đan Phúc cùng con gái và tam đồ đệ giữ vững lòng xây cầu, tiếp tục công việc trong mưa gió. Nhưng mấy năm trôi qua, đá vận chuyển đến bên sông chỉ có một đống nhỏ. Khổ và mệt như thế, cầu cũng xây chưa thành. Tiểu Giảo cắn răng, mời người viết 4 chữ lớn: “quyên thân tu kiều” 捐身修桥 (bán thân để lấy tiền xây cầu),cắm nơi bãi cỏ, ngồi bên đống đá bên cạnh sông chờ đợi. Ba ngày liền trôi qua, người đến xem vô số, nhưng như giòng nước chảy, họ đều bỏ đi. Một ngày nọ, bỗng có một người què chân, trên lưng gắn cây quạt, hỏi Tiểu Giảo có bằng lòng đi cùng ông ta không, Tiểu Giảo đáp rằng:
          - Khi nào vận chuyển hết đá khai thác trong núi ra đến bên sông, khi đó sẽ
đi cùng ông.
         Người què nọ vốn là Thiết Quải Lí 铁拐李 trong bát tiên. Thiết Quải Lí liền cưỡi mây lướt gió, nhanh chóng đến ngọn núi cách hơn trăm dặm, lấy cây quạt từ trên lưng xuống, nhắm đến đá mà Đan Phúc và tam đồ đệ đang lấy quạt mạnh. Đá liền bay lên, lần lượt bay đến bên sông.
Từ trên núi quạt đến chỗ công trường xây cầu, Thiết Quải Lí còn sợ đá không đủ nên đã hướng đến tảng đá lớn mà mình đang đứng quạt liền 3 cái. Tảng đá liền bay đến bên sông, chỉ thấy phía dưới toàn là người nên chưa dám cho đá rơi xuống. Lại nghe Đan Phúc thét lớn: “Đá đủ rồi!”. Thiết Quải Lí bèn cưỡi mây bay đi, bay đến Hoàng sơn 黄山, thấy phong cảnh Hoàng sơn tươi đẹp, bèn hạ tảng đá đó xuống. Từ đó, tảng đá bay này đã làm cho Hoàng sơn tăng thêm phần mĩ lệ.
          Ngoài ra, còn có hai nơi khác có đá bay đến: một là bên cạnh núi Thuý Vi 翠微, hai là trên một ngọn núi nhỏ ở trước am Cổ Dĩnh Lâm 古颖林.

                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 02/3/2016

Nguyên tác Trung văn
PHI LAI THẠCH ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
飞来石的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post