Dịch thuật: Nguồn gốc họ Phùng

NGUỒN GỐC HỌ PHÙNG

 
Về nguồn gốc của họ Phùng chủ yếu có 2 thuyết:
1- Xuất phát từ tính Cơ .
     Người con thứ 15 của Chu Văn Vương 周文王 là Tất Công Cao 毕公高 có một hậu duệ tên là Tất Vạn 毕万, được phong ở đất Nguỵ, Tất Vạn có người cháu là Tử Văn Tôn 子文孙 (tức Trường Khanh 长卿) được phong ở Phùng Thành 冯城. Vì thế, con cháu của chi này lấy tên ấp đặt làm họ, từ đó đều là họ Phùng.
2- Xuất phát từ tính Quy .
          Thời Xuân Thu, nước Trịnh có quan đại phu Phùng Giản Tử 冯简子, nhân vì ấp phong tại đất Phùng nên lấy tên ấp làm họ.
          Họ Phùng ước chiếm 0,64% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 27. Ở các tỉnh như Quảng Đông, Hà Nam, Hà Bắc, Giang Tô, Sơn Đông, Vân Nam người mang họ Phùng rất nhiều.

Danh nhân các đời
          Thời Chiến Quốc tại nước Tề có Phùng Huyên 冯谖. Thời Tây Hán có Xa kị đô uý Phùng Đường 冯唐, nhà ngoại giao nữ đầu tiên của Trung Quốc Phùng Liêu 冯缭. Thời Đông Hán có Chinh tây đại tướng quân Phùng Dị 冯异, từ phú gia Phùng Diễn 冯衍. Thời Ngũ Đại có Tể tướng 4 triều Phùng Đạo 冯道. Thời Nam Đường có Tể tướng Phùng Diên Tị 冯延巳. Thời Minh có tản khúc gia Phùng Duy Mẫn 冯惟敏, văn học gia Phùng Mộng Long 冯梦龙. Thời Thanh có thư hoạ gia Phùng Thừa Huy 冯承辉, thủ lĩnh quân Thái Bình Phùng Vân Sơn 冯云山, danh tướng kháng Pháp Phùng Tử Tài 冯子材, anh hùng kháng Anh Phùng Uyển Trinh 冯婉贞, phi hành gia đầu tiên và là nhà thiết kế máy bay của Trung Quốc Phùng Như 冯如. Thời hiện đại có vị tướng lĩnh Quốc Đân đảng  yêu nước Phùng Ngọc Tường 冯玉祥.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 27/3/2016

Nguyên tác Trung văn
PHÙNG TÍNH UYÊN NGUYÊN
冯姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post