Dịch thuật: Kim Khả Kí thăng thiên

KIM KHẢ KÍ THĂNG THIÊN

          Theo Tục tiên truyện 续仙传:
          Kim Khả Kí 金可记 người Tân La 新罗 (1), Tân cống Tiến sĩ 宾贡进士 (2) đời Đường Tuyên Tông, tính cách trầm tĩnh, thích đạo thuật, không truy cầu xa hoa, lấy rèn luyện thân thể, hô hấp khí trời làm phương pháp dưỡng sinh phòng bệnh. Kim Khả Kí đọc rất nhiều sách vở, kiến thức rộng, lại còn giỏi viết, văn bút tươi tắn hoa lệ, nói năng cử chỉ rất có phong thái của người Trung Quốc.
          Chẳng bao lâu sau khi đậu Tiến sĩ, Kim Khả Kí từ quan, đến ẩn cư trong hang Tí Ngọ 子午 ở núi Chung Nam 终南 hưởng thú điền viên. Nơi ông ở, ông trồng nhiều kì hoa dị thảo và cây trái trân quý. Hàng ngày thắp hương trong nhà, nhập tĩnh trầm tư, cũng thường đọc Đạo đức kinh 道德经 và những kinh điển khác. Sau 3 năm Kim Khả Kí muốn về lại trung nguyên, thế là ông mang hành trang xuống núi. Trên đường đi, bỗng có bộ Đạo phục bay đến trước mắt, ông biết đây là tiên chân không cho xuống núi, nên vội quay về núi tiếp tục tu đạo. Từ đó, việc tu luyện của ông càng khắc khổ, thêm vào đó còn thực hành rộng rãi việc bố thí để tích góp âm đức.
          Mấy năm sau, Kim Khả Kí dâng biểu lên hoàng thượng, nói rằng mình phụng mệnh Ngọc Hoàng Đại Đế làm Thị lang Anh Văn đài 英文台, ngày 15 tháng 2 năm sau sẽ thăng thiên. Hoàng đế Tuyên Tông lúc bấy giờ vô cùng kinh ngạc, sai sứ giả triệu Kim Khả Kí về triều, nhưng ông khéo léo từ chối. Thế là Tuyên Tông lại báo cáo Ngọc Hoàng, thỉnh cầu uỷ phái Kim Khả Kí làm Tiên quan, không phải quản sự vụ nhân gian. Ngọc Hoàng chuẩn y. Tuyên Tông bèn tặng Kim Khả Kí 4 cung nữ, dược vật trân quý cùng một số trang phục thượng đẳng, lại phái 2 vị sứ giả chuyên phục vụ. Nhưng Kim Khả Kí chỉ là một người độc cư nơi tĩnh thất, không tiếp cận cung nữ và sứ giả, thế nhưng mỗi buổi tối lại có thể nghe thấy tiếng cười nói từ trong nhà truyền ra. Hai vị sứ giả cảm thấy vô cùng kì lạ, lén nhìn thử vào nhà, chỉ thấy tiên quan trong nhà, tiên nữ mỗi người ngồi trên long phụng đối diện nhau, bên cạnh còn có thị vệ. Hai vị sứ giả không dám kinh động, lặng lẽ rút lui.
          Đến ngày 15 tháng 2, ánh sáng mùa xuân tươi đẹp, trăm hoa tranh nhau đua nở, quả nhiên thấy có đám mây ngũ sắc nhẹ nhàng bay đến, có cả tiếng nhạc tiên, hạc tiên bay múa, xe tiên theo sau đến trước mặt Kim Khả Kí. Kim Khả Kí lên xe nương theo đám mây ngũ sắc từ từ thăng thiên. Quan viên và bách tính đến xem đông vô kể, ai nấy đều tán thán không ngớt, đồng thời hướng đến Kim Khả Kí vẫy tay từ biệt, cầu chúc ông thăng thiên.

Chú của người dịch
1- Tân La 宾罗: một trong những quốc gia của Triều Tiên thời cổ.
2- Tân cống Tiến sĩ 宾贡进士: một loại chế độ xuất hiện trong khoa cử thời Đường, mục đích là để khu biệt giữa sĩ tử các tộc chung quanh Trung Quốc, với sĩ tử của bản triều, họ có được sự chiếu cố ưu đãi. “Tân cống khoa” 宾贡科 không phải chỉ khoa mục khảo thí cùng xếp với khoa Tiến sĩ, khoa Minh kinh, mà là chỉ nguồn gốc đặc biệt của khảo sinh cùng với phương thức thi và tuyển dụng đặc thù.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 18/3/2016

Nguyên tác Trung văn
KIM KHẢ KÍ THĂNG THIÊN
金可记升天
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post