Dịch thuật: Thái Công câu cá

THÁI CÔNG CÂU CÁ

          Theo Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám 历世真仙体道通鉴:
          Những năm cuối đời Thương, có một người tên là Lữ Thượng 吕尚, người Kí Châu 冀州. Đó chính là Khương Thái công 姜太公. Lữ Thượng vốn có tài năng đặc biệt, có thể thấy trước hoạ phúc chưa đến. Trước khi triều Thương diệt vong, ông đã dự thấy sự diệt vong của triều Thương và sự hưng khởi của triều Chu, cho nên ông đã ẩn cư 40 năm ở Liêu Đông 辽东, tránh hoạ loạn đến từ Trụ vương dâm dật xa xỉ.
          Chẳng bao lâu, Lữ Thượng đến nước Chu, ẩn cư ở Nam sơn 南山. Ông
Thường câu cá ở Bàn khê 磻溪 tại Nam sơn, nhưng trong 3 năm chưa từng thấy ông câu được con cá nào. Hàng xóm và người quen đều khuyên ông ta rằng:
          Ba năm không câu được cá thì không nên câu nữa, làm một việc gì khác đi.
          Lữ Thượng nói với họ rằng:
          Các người không biết, do là công phu của ta chưa tới đó thôi, khi công phu tới tự nhiên sẽ có thu hoạch.
          Quả nhiên, chẳng bao lâu ông câu được một con cá, hơn nữa từ trong bụng cá phát hiện binh thư.
          Về sau Chu Văn Vương 周文王 trong lúc ngủ nằm mộng thấy có thánh nhân đến giúp. Nghe người ta nói đến Lữ Thượng, nghĩ rằng vị thánh nhân này chẳng lẽ lại là Lữ Thượng? Vì thế Chu Văn Vương đích thân đến Nam sơn dùng hậu lễ đón Lữ Thượng về. Từ đó, Lữ Thượng dốc toàn lực phò tá Văn Vương thành nghiệp bá. Đến khi Vũ Vương 武王 phạt Thương Trụ, Lữ Thượng xuất mưu kế sách, vận trù tính toán, cuối cùng lật đổ được Trụ vương nhà Thương, kiến lập triều Chu.
          Lữ Thượng biết rõ thuật tu đạo dưỡng sinh, thường uống các loại cây thuốc trường thọ như Trạch lan 泽芝, Địa tuỷ 地髓, sau khi thọ hưởng 200 tuổi, không biết ông đi đâu. Sau, con cháu của ông đành dùng quan tài trống không để an táng, bên trong để chỉ có 6 thiên binh thư Ngọc linh 玉铃.
         
                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 02/01/ 2016

Nguyên tác Trung văn
THÁI CÔNG ĐIẾU NGƯ
太公钓鱼
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post