Dịch thuật: Truyền thuyết về tết Bàn Vương của người Dao (tiếp theo)

TRUYỀN THUYẾT VỀ TẾT BÀN VƯƠNG CỦA NGƯỜI DAO
(tiếp theo)

Truyền thuyết thứ 2
          Thời xưa Cao Vương 高王 đến xâm lược, Bình Vương 平王 ra bảng cầu hiền, ai chém được đầu cao Vương sẽ được gả công chúa. Lời rao này bị Long Khuyển Bàn Hồ 龙犬盘瓠 nghe được, Bàn Hồ lấy bảng vàng xuống, vượt biển đến bên cạnh Cao Vương. Bàn Hồ giả vờ ân cần, nhận được sự tin tưởng của Cao Vương. Ngày nọ, thừa lúc Cao Vương say rượu, Bàn Hồ cắn đứt đầu Cao Vương đem dâng cho Bình Vương, lập được công lao to lớn, nhân đó cưới được công chúa thứ 3 làm vợ. Về sau, Bàn Hồ muốn biến thành người, bảo công chúa bỏ Bàn Hồ vào trong nồi hấp, hấp 7 ngày 7 đêm, công chúa làm theo lời dặn. Đã hấp được 6 ngày 6 đêm rồi, công chúa sợ chồng bị hấp chết nên lén mở vung xem thử, Bàn Hồ quả nhiên biến thành người, chỉ vì chưa đủ 7 ngày 7 đêm cho nên trên đầu và bắp chân hãy còn nhiều lông chưa rụng hết, về sau dùng khăn vải vấn lấy đầu và chân.
          Sau khi Bàn Hồ biến thành người, Bình Vương phái Bàn Hồ đến núi Cối Kê 会稽 làm vua, hiệu xưng là Bàn vương 盘王. Bàn Vương và công chúa về sau sinh được 6 trai 6 gái, Bình Vương ban cho mỗi người một họ, trở thành 12 họ sớm nhất của người Dao. Bàn Hồ tuy đã là vua, nhưng vẫn sống một cuộc sống cần kiệm, dạy con trai con gái lao động săn bắn, gian khổ mưu sinh. Có một lần, Bàn Vương cùng 6 người con trai lên núi săn bắn, đuổi theo một con sơn dương bị thương, chẳng may bị sừng sơn dương húc phải, ngã xuống vực chết, thi thể vướng trên nhành cây, mấy người con chặt cây làm thân trống, lấy da dê bịt lên làm thành chiếc trống dài. Họ đeo lên người, vừa vỗ trống vừa khóc vừa hát, truy điệu Bàn Vương.
          Đến nay, người Dao vẫn còn bảo lưu tập quán không ân thịt chó, còn tế Bàn Vương cũng là nội dung chủ yếu trong “Bàn Vương tiết”.

                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 16/12/2015

Nguyên tác Trung văn
BÀN VƯƠNG TIẾT ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
盘王节的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post