Dịch thuật: Nguồn gốc họ Dương

NGUỒN GỐC HỌ DƯƠNG

Về nguồn gốc họ Dương có 3 thuyết:
1- Tấn Vũ Công 晋武公 tính Cơ (cháu đời thứ 11 của Đường Thúc Ngu 唐叔虞) phong con thứ là Bá Kiều 伯侨 ở đất Dương , xưng Dương Hầu 杨侯, đây là thuỷ tổ của họ Dương.
2- Được ban cho tính. Thời Tam Quốc, Chư Cát Lượng 诸葛亮 sau khi bình định Ai Lao di (phân chi tộc Liêu ở Hồ Nam, Quý Châu) đã ban cho cho dân tộc thiểu số nơi đó mấy họ như:  Triệu , Trương , Dương , Lí .
3- Từ tộc khác đổi sang họ Dương.
          Họ Dương là họ lớn đứng thứ 6 ở Trung Quốc, ước chiếm 3,08% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, phân bố nhiều nhất ở các tỉnh lưu vực Trường giang.

Danh nhân các đời
          Thời Đông Hán có Thái uý Dương Chấn 杨震, cần kiệm siêng năng hiếu học, học rộng biết nhiều, dạy học hơn 20 năm, lúc bấy giờ được xưng là “Quan Tây Khổng Tử” 关西孔子. Triều Tuỳ có vị hoàng đế khai quốc là Dương Kiên 杨坚. Triều Đường có Dương Viêm 杨炎, Dương Quốc Trung 杨国忠, còn có gia đình Dương Quý Phi 杨贵妃cực thịnh lúc bấy giờ. Thời Bắc Tống có danh tương Dương Nghiệp 杨业. Thời Nam Tống có thi nhân Dương Vạn Lí 杨万里. Cuối đời Thanh có Dương Nhuệ 杨锐, Dương Thâm Tú 杨深秀 của phái Duy Tân, là hai người trong “Mậu Tuất lục quân tử” 戊戌六君子 (1). Hiện đại có tướng lĩnh ái quốc Quốc Dân đảng Dương Hổ Thành 杨虎城.

Chú của người dịch
1- Mậu Tuất lục quân tử戊戌六君子:
          Khi Mậu Tuất chính biến nổ ra, phái phong kiến ngoan cố mà đứng đầu là
Từ Hi Thái Hậu 慈禧太后 đã truy bắt và sát hại những người thuộc đảng Duy tân. 6 chí sĩ Duy Tân là Đàm Tự Đồng 谭嗣同, Khang Quảng Nhân 康广仁, Lâm Húc 林旭, Dương Thâm Tú 杨深秀, Dương Nhuệ 杨锐, Lưu Quang Đệ 刘光第 đã bị thảm sát tại Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 9 năm 1898. Sử gọi 6 chí sĩ này là “Mậu Tuất lục quân tử”.
          Nguồn http://baike.baidu.com/view/20383.htm

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 25/11/2015

Nguyên tác Trung văn
DƯƠNG TÍNH UYÊN NGUYÊN
杨姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post