Dịch thuật: Đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh

ĐẠI TƯỚNG QUÂN HOẮC KHỨ BỆNH

          Hoắc Khứ Bệnh 霍去病 người huyện Bình Dương 平阳 quận Hà Đông 河东. Cha là nha dịch của huyện Bình Dương, được phái làm người giúp việc trong phủ của công chúa Bình Dương, mẹ là a hoàn của công chúa, cậu là đại tướng Vệ Thanh 卫青 lúc bấy giờ. Năm Hoắc Khứ Bệnh 16 tuổi, võ nghệ đã xuất chúng, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, dũng cảm ngoan cường. Hoắc Khứ Bệnh được Hán Vũ Đế nhìn thấy liền phái làm quan Thị trung bảo vệ sự an toàn của hoàng đế.
          Năm 123 trước công nguyên, đại tướng quân Vệ Thanh phụng mệnh xuất chinh Hung Nô, Hán Vũ Đế phong Hoắc Khứ bệnh làm hiệu uý, dẫn 800 kị binh tinh nhuệ hiệp đồng tác chiến với Vệ Thanh.
          Hung Nô nghe tin quân Hán đến tấn công vô cùng lo sợ, suốt đêm triệt thoái. Vệ Thanh sai 4 lộ binh mã chia ra truy kích quân Hung Nô, tự mình trấn thủ đại doanh chờ đợi tin tức. Đến tối, binh mã 4 lộ trở về, nhưng không tìm thấy chủ lực của Hung Nô, chỉ có 1 lộ giết được mấy trăm quân Hung Nô.
          Hoắc Khứ Bệnh dẫn 800 kị binh, nhanh chóng tiến về phía bắc, trên đường cũng không thấy quân Hung Nô. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh không nản lòng, dẫn kị binh truy thẳng đến mấy trăm dặm, mới thấy quân doanh Hung Nô từ xa. Hoắc Khứ Bệnh dẫn kị binh lén đi vòng quanh, nhắm vào doanh trướng lớn nhất, nhanh chóng xông vào. Quân địch tưởng rằng quân Hán căn bản không đuổi được đến nơi này nên không phòng bị. Hoắc Khứ Bệnh xông vào trướng, mắt lẹ tay nhanh, vung đao chém chết tướng lĩnh Hung Nô, kị binh dưới tay Hoắc Khứ Bệnh cũng bắt sống 2 viên tướng lĩnh. Quân Hung Nô thấy không có người cầm đầu, liền bỏ chạy hoảng loạn, kị binh đuổi theo truy sát, phút chốc giết hơn 2000 quân Hung Nô mới thu binh trở về.
          Vệ Thanh đang ở trong doanh trướng đợi chờ tin tức, ông lo Hoắc Khứ Bệnh lần đầu tiên đánh trận, không biết thắng bại như thế nào. Qua một thời gian rất lâu, thấy Hoắc Khứ Bệnh xách đầu người rỏ máu trở về, sĩ binh áp giải 2 tù binh theo sau. Thấy Hoắc Khứ Bệnh bình an vô sự, Vệ Thanh rất vui mừng. Về sau, thẩm vấn mới biết 2 tù binh bắt được, một người là chú của Thiền Vu, còn người kia là Tướng quốc của Thiền Vu, người bị Hoắc Khứ Bệnh giết chết là vị Vương thuộc hàng cha chú của Thiền Vu. Hoắc Khứ Bệnh 18 tuổi, lần đầu tiên tham gia đối địch tác chiến đã lập được công lao to lớn, sau khi chiến đấu kết thúc được Hán Vũ Đế phong làm Quán Quân Hầu 冠军侯.
          Mùa xuân năm 121 trước công nguyên, Hán Vũ Đế phong Hoắc Khứ Bệnh làm Phiêu kị tướng quân, thống lĩnh đội kị binh tinh nhuệ hơn vạn người, xuất phát từ Thiểm Tây 陕西, đi đánh Hung Nô đồng thời đoạt lấy hành lang tây bắc. Đội quân Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy cơ động linh hoạt, anh dũng thiện chiến, thế bất khả đương, đánh đến nỗi quân Hung Nô kêu than vang trời. Đánh nhau tại Yên sơn 燕山 đã 6 ngày, về sau quân Hung Nô chống không lại tháo chạy về phía sau. Hoắc Khứ Bệnh dẫn kị binh truy kích hơn ngàn dặm, đánh bại thuộc quốc Hồn Tà 浑邪, Hưu Đồ 休屠 do Hung Nô kiến lập, lại giết chết Chiết Lan Vương 折兰王 và Lô Hầu Vương 卢侯王 cùng hơn 8000 binh tướng của Hung Nô, bắt sống vương tử và nhiều quan lại của Hồn Tà Vương. Đội quân do Hồn Tà Vương và Hưu Đồ Vương thống lĩnh tuy là hùng mạnh nhất, nhưng gặp phải trận đánh nghiêm trọng, cũng đành phải rút lui. Như vậy, Hoắc Khứ Bệnh đã thu phục được nhiều vùng đất bị mất.
          Để uý lạo Hoắc Khứ Bệnh, Hán Vũ Đế đã xây cho ông một căn nhà, nhưng ông nói rằng:
          Hung Nô chưa tiêu diệt hết, thần làm sao có thể tham hưởng?
          Và Hoắc Khứ Bệnh đã từ chối không hề do dự. Hán Vũ Đế càng yêu quý ông.
          Năm Nguyên Thú 元狩 thứ 4 đời Hán Vũ Đế (năm 119 trước công nguyên), trải qua sự chuẩn bị kĩ lưỡng, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh mỗi người thống lĩnh 5 vạn quân, một lần nữa phụng mệnh thâm nhập phía bắc, xuất chinh Hung Nô. Lần này Hoắc Khứ Bệnh đảm nhậm nhiệm vụ chủ công của chiến dịch, mục tiêu là công kích chủ lực Hung Nô cư trú ở Lang Cư Tư sơn 狼居胥山. Vệ Thanh dẫn quân từ cánh bên kiềm chế binh lực Hung Nô, phối hợp tác chiến. Hoắc Khứ Bệnh mạnh dạn lợi dụng người Hung Nô đã đầu hàng, tổ chức họ thành đội quân đi đầu mở đường. Từ quận Đại tiến về phía bắc hơn 2000 dặm, vượt qua Li Hầu sơn 离侯山, băng qua Cung Lư hà 弓闾河, thế nhanh như sấm nổ không kịp bưng tai, hướng đến quân Hung Nô ở Lang Cư Tư sơn phát khởi cuộc tấn công mãnh liệt. Quân Hán người người phấn dũng giết địch, cuối cùng đánh bại Tả Hiền Vương 左贤王 Hung Nô, đoạt lấy lương thảo của địch bổ sung cho mình. Trải qua trận chiến kịch liệt, bắt được Đồn Đầu Vương 屯头王, Hàn Vương 韩王 cùng tướng quân, tướng quốc, đô uý cả thảy được 83 người, giết hơn 7 vạn quân Hung Nô. Cuối cùng, Hoắc Khứ Bệnh đích thân chủ trì cử hành nghi thức phong sơn tại Lang Cư Tư sơn, tế cáo thiên địa, tưởng niệm các chiến sĩ bỏ mình vì nước, khao thưởng anh hùng lập công, còn lập bia đá lưu làm kỉ niệm, sau đó mới ban sư hồi triều. Chiến dịch này quân Hán giành được thắng lợi to lớn, toàn quân Hung Nô dường như không còn. Do bởi chủ lực Hung Nô bị tan vỡ nên không còn sức để vượt sa mạc tiến xuống phía nam.
          Đây là trận truy kích có quy mô lớn nhất, tiến quân xa nhất của triều Hán. Từ đó, Hung Nô triệt thoái đến đại sa mạc tây bắc, phía nam của sa mạc không còn vương đình Hung Nô. Cuộc chiến tranh kháng kích Hung Nô của vương triều Tây Hán về cơ bản đã cáo chung.
          Năm 117 trước công nguyên, Hoắc Khứ Bệnh chỉ mới 24 tuổi đã bị bệnh và qua đời. Để bày tỏ sự thương tiếc và để kỉ niệm công lao lúc sinh tiền của Hoắc Khứ Bệnh, Hán Vũ Đế đã cử hành tang lễ long trọng cho Hoắc Khứ Bệnh.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 18/8/2015

Nguyên tác Trung văn
ĐẠI TƯỚNG QUÂN HOẮC KHỨ BỆNH
大将军霍去病
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post