Dịch thuật: Lí Bát Bách dùng nhọt độc thử Công Phòng

LÍ BÁT BÁCH DÙNG NHỌT ĐỘC THỬ CÔNG PHÒNG

          Theo Tam động quần tiên lục 三洞群仙录:
          Thần tiên Lí Bát Bách 李八百 người Tứ Xuyên, nhân vì thọ đến 800 tuổi nên mọi người gọi ông là Lí Bát Bách. Lí Bát Bách hành tung vô định, có lúc ẩn cư nơi rừng sâu, có lúc ra vào chốn thị thành, mọi quyết định là ở chỗ ông ưa thích.
          Có một người tên Đường Công Phòng 唐公房, dốc lòng tu đạo, nhưng chưa gặp được danh sư để chỉ điểm cho mình. Lí Bát Bách sau khi biết chuyện, muốn thử Công Phòng có phẩm chất tu đạo và thành tâm học đạo hay không. Công Phòng có mở một khách sạn, Lí Bát Bách giả làm khách đến trú. Bát Bách cố ý đề xuất nhiều yêu cầu hà khắc gây khó cho Công Phòng, những yêu cầu này vượt xa khách bình thường. Công Phòng đương nhiên không biết Bát Bách là thần tiên, nhưng rất thích Bát Bách, luôn đáp ứng những yêu cầu của Bát Bách, hơn nữa luôn tìm cách để Bát Bách hài lòng.
          Quan một thời gian, Bát Bách giả mắc một chứng bệnh nghiêm trọng, Công Phòng thấy vậy vô cùng lo lắng, vội đi mời thầy thuốc, mua thuốc. Bệnh của Bát Bách trị trong một thời gian dài, dùng rất nhiều tiền bạc của Công Phòng, nhưng Công Phòng không hề vì thế mà ghét bỏ Bát Bách. Qua thêm một khoảng thời gian nữa, trên người Bát Bách lại xuất hiện nhọt độc, mới đầu chỉ có vài cái, sau ngày càng nhiều, đến nỗi toàn thân đều là nhọt. Nhọt độc nung mủ hôi hám, mọi người đều không dám đến gần. Bát Bách nói với Công Phòng:
          Nhọt độc trên người ta nếu được ông liếm thì sẽ khỏi.
          Công Phòng nghĩ bụng, người khác nhìn thấy muốn nôn, thế mà lại bảo mình liếm, sao lại nghĩ ra được như thế. Nhưng nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Bát Bách, Công Phòng không do dự, liền đáp ứng. Công Phòng bưng nước đến, rửa sạch nhọt sau đó dùng lưỡi liếm qua. Hai ngày sau, Bát Bách lại nói rằng, chỉ một mình ông ta liếm thì chưa được, cần phải có vợ của ông ta liếm thì mới khỏi. Công Phòng vừa nghe qua cơ hồ không nhẫn nhịn nỗi, rõ ràng là muốn làm nhục mình. Nhưng phút chốc lại nghĩ rằng, ông ta là khách, trị bệnh cứu người cũng là trách nhiệm của chủ, cho nên định gọi người vợ đến liếm nhọt cho Bát Bách. Bát Bách nhìn thấy lòng thành của Công Phòng vô cùng cảm động, nói với Công Phòng:
          Được rồi, giờ chỉ cần ông mang tới một ít rượu ngon để ta rửa, nhọt tức khắc sẽ khỏi.
          Công Phòng liền dặn người nhà chuẩn bị rượu ngon và dụng cụ để rửa. Sau khi Bát Bách dùng rượu rửa qua, nhọt độc dần khô, thân thể nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, khoẻ mạnh như lúc trước.
          Lúc bấy giờ, Bát Bách mới nói với Công Phòng:
          Ta kì thực là tiên nhân, nghe nói ông dốc lòng học đạo, nên cố ý đến đây để thử lòng thành của ông. Nay xem ra, ông thực lòng, ta bằng lòng dạy cho. Đây là sách đan kinh, ông cầm lấy, theo cách nói trong đó mà tu luyện, có thể luyện thành tiên đan.
          Sau khi Bát Bách đi khỏi, Công Phòng vào núi Vân Đài 云台 tu luyện tiên  đan, luyện thành, sau khi uống vào đã thăng thiên, trở thành thần tiên.

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 31/7/2015

Nguyên tác Trung văn
LÍ BÁT BÁCH ÁC SANG THÍ CÔNG PHÒNG
李八百恶疮试公房
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post