Dịch thuật: Truyền thuyết Phụng Hoàng sơn ở Triều Châu

TRUYỀN THUYẾT PHỤNG HOÀNG SƠN Ở TRIỀU CHÂU

          Phụng Hoàng sơn 凤凰山 ở Triều Châu 潮州 là ngọn núi cao nhất của khu vực Việt đông 粤东.
          Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một con chim phụng hoàng đẻ hai quả trứng nơi ngọn núi này, trứng nở ra hai con chim phụng hoàng con. Hai con chim này trải qua thời gian tu luyện, cuối cùng đắc đạo, hoá thành hai cô gái xinh đẹp. Hai cô gái này chuyên hành thiện tích đức, đem lại an ninh cát tường cho nhân gian.
          Một năm nọ, thôn Bắc Lũng 北陇 mưa lớn gây ra tai hoạ, không có cách nào là cho nước thoát được, hai cô gái liền kêu lên mấy tiếng, nước dần cạn; thôn Tây Bộ 西埔 vụ cày xuân bị khô hạn, không làm sao gieo trồng, họ liền bay lên không trung lượn vòng, mưa liền trút xuống, mấy ngày sau có thể gieo trồng; thôn Nam Châu 南洲 bị ôn dịch, họ liền hoá thành cô gái bán thuốc, trừ bệnh cho dân ….. Nơi nào gặp tai ương, hai con chim phụng hoàng này liền xuất hiện nơi đó, một khi xuất hiện, bách tính được yên ổn.
          Chẳng bao lâu, chuyện lạ về chim phụng hoàng hiển thánh ở vùng này đã nhanh chóng lan truyền. Mọi người cũng đặt tên cho ngọn núi nơi này là “Phụng Hoàng sơn”.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 10/6/2015

Nguyên tác Trung văn
TRIỀU CHÂU PHỤNG HOÀNG SƠN ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
潮州凤凰山的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post