Dịch thuật: Tây Vương Mẫu

TÂY VƯƠNG MẪU

          Theo Sưu thần kí 搜神记:
         Tây Vương Mẫu 西王母 chính là Cửu Linh Đại Diệu Quy Sơn Kim Mẫu 九灵大妙龟山金母, cũng gọi là Thái Hư Cửu Quang Quy Đài Kim Mẫu 太虚九光龟台金母.
          Trước khi có trời đất, thế giới chỉ có đạo khí tồn tại, đạo khí hư tĩnh vô vi, ngưng tụ sâu lắng. Để giúp Huyền Công 玄功 hành động, đạo khí hoá sinh vạn vật. Trước tiên lấy “chí chân chi khí” 至真之气ở phía đông của vũ trụ hoá thành Mộc Công 木公, Mộc Công sinh ra trên biển lớn mênh mông xanh biếc, cư trú nơi gò Thương Linh 苍灵. Mộc Công chủ trì khí dương hoà trên mặt đất, cai quản mọi việc phía đông nên cũng gọi là Đông Vương Công 东王公. Lại lấy “chí diệu chi khí” 至妙之气 ở phía tây của vũ trụ hoá sinh Kim Mẫu 金母, cũng gọi là Tây Vương Mẫu 西王母.
          Tây Vương Mẫu sinh ra ở sông Y , tính là Quyết , thị là Túng , sau khi sinh ra đã có thể bay lượn. Bà có thể từ trong mênh mông phân ra khí thuần tinh đại đạo, sau đó ngưng tụ chúng thành các loại vật thể. Tây Vương Mẫu lấy nhu thuận làm gốc, làm khởi đầu của cực âm, cho nên bà cùng với Đông Vương Công, một người chủ bên đông, một người chủ bên tây, một người chủ dương, một người chủ âm, cùng quản lí hai khí âm dương trên mặt đất, từ đó khiến trời đất được nuôi dưỡng, vạn vật được hoá sinh.
          Tây Vương Mẫu dưỡng dục quần tiên, thiên thượng thiên hạ, tam giới thập phương , nữ giới lên tiên, hết thảy đều do bà quản lí. Tây Vương Mẫu cư trú tại tiên cảnh Côn Luân 昆仑, nơi đó cảnh trí tươi đẹp, quỳnh lâu ngọc vũ, có 9 tầng huyền đài, bên trái là Dao Trì 瑶池, bên phải là Thuý Thuỷ 翠水. Cạnh Tây Vương Mẫu có những tiên nữ tuyệt đẹp như Thanh Nga 青娥, Dao Cơ 瑶姬 hầu hạ. Chu Mục Vương 周穆王 năm thứ 35 đã từng điều khiển 8 con tuấn mã đi tuần về phía tây đến Tân Yết từ 宾谒祠 gặp Tây Vương Mẫu, đồng thời tặng bạch kim gấm đẹp để chúc thọ Tây Vương Mẫu. Vương Mẫu bày tiệc ở Dao Trì, lấy món ngon ở Dao Trì, quỳnh tương ở Tử phủ, tiên dược ở Cửu thiên để chiêu đãi Chu Mục Vương. Sau này Tây Vương Mẫu còn giáng lâm đến cung điện của Hán Vũ Đế , ban tặng Hán Vũ Đế bàn đào để chúc thọ.

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 27/6/2015

Nguyên tác Trung văn
TÂY VƯƠNG MẪU
西王母
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post