Ảnh: Đồng quê Việt NamTại Phước Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định Tại Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định Tại Phước Thuận, Tuy Phước, Bình ĐịnhTại Phước Thuận, Tuy Phước, Bình ĐịnhTại Nhơn Hoà, An Nhơn, Bình ĐịnhTại thôn Lạc Trường, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn Tại thôn Phú Hoà, phường Nhơn Phú, Quy Nhơn Tại Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định


Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 21/6/2015Previous Post Next Post