Dịch thuật: Thôn bôi


吞杯
    一人好饮, 偶赴席, 见桌上杯小遂作呜咽之状. 主人惊问其故, : 睹物伤情耳. 先君去世之日, 并无疾病, 因友人招饮, 亦似府上酒杯一般, 误吞入口, 咽死了的. 今日复见此杯, 焉得不哭?”
                                (笑林广记)

THÔN BÔI
          Nhất nhân hiếu ẩm, ngẫu phó tịch, kiến trác thượng bôi tiểu, toại tác ô yết chi trạng. Chủ nhân kinh vấn kì cố, viết: “Đổ vật thương tình nhĩ. Tiên quân khứ thế chi nhật, tịnh vô tật bệnh, nhân hữu nhân chiêu ẩm, diệc tự phủ thượng tửu bôi nhất ban, ngộ thôn nhập khẩu, yết tử liễu đích. Kim nhật phục kiến thử bôi, yên đắc bất khốc?”
                                                                       (Tiếu lâm quảng kí)

NUỐT NHẦM CÁI CHUNG
          Có một người ham uống rượu, một lần nọ ngẫu nhiên được đến dự tiệc, nhìn thấy cái chung nhỏ uống rượu trên bàn, liền làm ra vẻ nức nở. Chủ nhân kinh hãi hỏi nguyên do, người ấy đáp rằng: “Nhìn thấy vật mà xúc cảm. Ngày cha tôi qua đời, ông ta không hề có bệnh tật gì, chỉ vì người bạn mời cha tôi uống rượu, chung uống rượu cũng nhỏ như chung của ông, cha tôi nuốt nhầm cái chung, mắc nghẹn mà chết. Nay nhìn thấy chung như thế, làm sao mà không khóc?”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Thôn bôi  Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 22/5/2015

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post